sieci | ESSČ | MSS | ŠimekSlov |

sieci zpracováno v MSS ssieci

MSS uvádí homonyma sieci¹ a sieci ² a spojuje ipf. sieci, sěku a prefigované ssieci. Nelze akceptovat: 1. sieci, sěku není homonymum k sieci, sahu; 2. ssieci je pf. (dolož. i jako zsieci). Podoba séci je vývojově pravidelná podoba po ztrátě jotace (é<ie).

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 19. 5. 2024).

 


sieci¹, sahu, sěžeš ned. i dok. sahat: na nosidla rukú sěže sahá, vztahuje ruku; (rovina) v pole sáhla i v lesy sahala, prostírala se; sieci do Ejipta táhnout s vojskem; (na koho) napadnout koho; nižádný nad něho udatenstvím nesáhl jest nepřekonal, nepředčil (v. též sáhnúti)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


sieci², séci, sséci, ssieci, sěku, sěčeš ned. sekat: lúka sěčená posečená; poče naň svými sieci na něho (mečem) útočit; (od sebe) sekat kolem sebe; jest boden nebo sěčen seknut, zraněn sečnou ranou; sieci(slovy) přít se, hádat se: chcete sě o ni slovy séci (v. též sěkati; srov. zséci)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


sieci (1. sg. sahu, 2. sěžeš) nedok. = sahati; — mířiti někam, s vojskem táhnouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


sieci (séci) (1. sg. sěku, 2. sěčeš) nedok. = sekati, bojovati; — sieci= potýkati se
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).