prvorodní | StčS | MSS | ŠimekSlov |

prvorodní, prvorodný adj., též prvorodlný (sub 1); k prvý a rodní, rodný

1. zvl. bibl. [o synech a samcích] prvorozený, narozený jako první: až ona [P. Maria] urodí svého syna prworodlneho Mat 14 (Mt 1,25 primogenitum: prvorozeného BiblDrážď); prvé úrody všech věcí a prworodnie bravové i všeliké obětné věci BiblLit Ez 44,30 (prvnie úrody všěch věcí prvorozených ~Drážď); jeho prworodnij syn…po jeho smrti má sě v královstvie uvázati CestMil 55b; v Starém zákoně každý pruorodny samec slul svaté, že mělo býti bohu obětované, jakožto pacholík, beránek, telček HusVýklB 124b. – Sr. prvorodilý

2. [o vlastnictví] prvorozenský, patřící prvorozenému: jenž [Ezau] jest dal svój prvorodni statek za chléb HusPostH 112a. – Sr. prvoroźencový 2

3. bibl. [o hříchu] prvotní, spáchaný prvními lidmi Evou a Adamem, dědičný: jenž [proroci] túž cěstú jdúce, tověz prworodním hřiechem, minuli sú člověka raněného bez pomoci HusPostH 154b; propter peccatum originale, id est prworodnym Hus UK V F 7,253a. – Sr. přiroźený

Sr. prvoroźený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prvorodní, prvorodný adj. prvorozený; prvotní
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


prvorodní, prvorodný adj. = prvotný; — prvorozenský; — prvorodný syn = prvorozenec
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).