prsten | StčS | MSS |

prsten, -a/-u, -e m.; k prst m.

1. (čí) prsten, kroužek zprav. z drahého kovu navlékaný na prst jako ozdoba či odznak nějakého důstojenství n. připomínka závazku (zvl. věrnosti); relig. čeho [duchovního] prsten jako prostředek utvrzení se v čem: přineste rúcho prvé…a dajte prſten na jeho [synovu] ruku EvZimn 12b (L 15,22) anulum, pod. EvOl 155a (Ja 2,2); ten mě [Nětiši Kristus] jest svým prſtenem s sebú sklíčil PasMuzA 104; přijmi [Kateřino] tento prſten ote mne na potvrzenie tvého spasenie t. 615; požehnánie prſtene králového ŘádKorA 48b; prſteny i všěmi jinými klénoty okrásila sě [Judit] BiblOl Jdt 10,3; mámť jeden prſten moci takové [že oživuje mrtvé] GuallCtnostM 34a; ten [král] jest také první zamyslil prſteny, neb učiniv sobě prſten železný vsadil veň kámen drahý BřezSvět 42a; té [vybrané souložnici sultán] pošle svój prſten CestMandA 167a; ktož melé dubové nese na pravé ruce v prſteni LékFrantA 63b; ješto [městský kněz] v uornátu neslúží ani v zlatých prſtenich ChelčKap 264b; prſten na ruku dáti, jenž jest to také roucho svatebnie, roucho pravé a láska nemylná, neb prſten znamenává vieru RokPostK 343a; všecky prsteny krom jednoho prstenu s zafírem ListářPlz 2,192, 193 (1476) — v přídomku podle domovního znamení: Dorota od prstenóv ArchČ 28,351 (1434); u Tomáška od Zlatého prstena t. 15,523 (1445) — relig.: uzře [Kateřina]…v svéj bělúciej drahéj ruce prſten nebeského zlata LegKat 1097; vezmi [královno] prſten viery, znamenie přiesnosci ŘádKorA 53b anulum; vezmi ote mne [Moudrosti] na znamenie pravého smieřenie…prſten pravého rozumu a dřěvnie rúcho nevinnosti Kruml 372; ktožkoli prſten viery nositi bude, milost božskú obdrží GestaB 37a vingerl. – Sr. prstenec 1

2. pečetní prsten (nošený na prstu, popř. zavěšený na krku): bude li Jekoniáš…prſten na rucě na pravéj na méj, odtad jej strhnu BiblDrážď Jr 22,24 anulus; napsavši [Jezábel] listy jménem Achabovým a naznamenavši jeho prſtenem, i poslala BiblOl 3 Rg 21,8; zapečetíte listy prſtenem mým t. Est 8,8; po skutku jako by viděl jí [Olympiadě Filip] břicho zašívati a prſtenem zapečetiti AlexPovB 235b; pro lepšie jistotu ciesař svým prſtenem žalář [sv. Erazima] znamenav PasKal N4a; dán [list] pod signetem prstena našeho ArchČ 5,275 (1458); dán [list]…pod sekretem prstenu našeho t. 6,45 (1469) ║ pod cedulemi s prstenem J. M. Půh 5,104 (1484) pečetí; dán [list] v Římě u sv. Petra pod prstenem rybáře ArchČ 10,326 (1500) tj. s otiskem papežova pečetního prstenu

3. kroužek, ozdobný předmět z drahého kovu mající tvar prstenu; zprvu jen bibl.: řetězy zlatá sčiníš s prſteny, jenžto sú na krajích jeho [„racionálu“] BiblOl Ex 28,23 (krúžky ~Praž) anulis; uděla jemu [oltáři Bezeleel]…dva prſteny zlatá pod korunú po všěch bociech, aby provléci sě mohly skrzě ně žrdi t. Ex 37,27 (kruhy ~Praž); dal sem na tvé hrdlo zlaté prſteny t. Ez 16,12 (náušek ~Lit, náušnici ~Pad) inaurem kruhové ozdoby; zlatý prsten v chřiepiech smrduté svině Čtver 97a (sr. Pr 11,22); circulos prſteny vel krúžky [do uší] VýklKruml 176b (Ez 16,12) kruhové náušnice; Prſten zlatý na pysku svině, tak žena pěkná, ale bláznivá BiblPraž Pr 11,22 (krúžek ~Ol, kruh VýklKruml). – Sr. obruč 3, prstének² 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prsten, -e m. prsten; kroužek
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).