prodlúžiti | StčS | MSS |

prodlúžiti, -žu, -ží pf. (ipf. prodlužovati, prodluhovati, -uju, -uje, sr. též dlúžiti); k dlúhý

1. pf. co [hmotného] prodloužit, protáhnout (do délky): longo…, id est longum facere Prodlużyti VodňLact dd3a; telo…, id est longare…Prodlużyti, vytáhnúti t. gg2b

2. co, čeho (dokdy) prodloužit, učinit delším (časově): prodluzyli sú [nepřátelé] zlost svú ŽaltKlem 128,3 (prodlili jsú ~Wittb, prodlévali BiblLit, protáhli jsú AktaKost 82a) prolongaverunt; barritonans (grave sonans, prodluzygye hrubě hlasa neb těžcě gl.) Glos UK VIII G 29,115a; neprodluhuge času zaneprázdněním řečí nepotřebných SolfA 119a neztráceje čas; prodlužil [Ježíš] kázanie své až k noci HusSvátB 160a protáhl; synové plniece toto přikázanie, prodluhugi života otci a mateři HusVýklB 62b ║ prodluzil si nad nimi léta mnohá BiblPad Neh 9,30 (ty s prodlil ~Ol, čakal si jim shovievaje ~Praž) protraxisti super eos měl jsi s nimi trpělivost

3. (na co) promluvit obšírněji, prodloužit svou řeč (o čem): non refert verba super hoc extendere…ke mně nepřísluší na toto prodluhowaty rozdělenie nade vše GlosFag 40a; na tom buď dosti. Odpustiž slovuom mým, žeť sem prodlużil PoggioF 138b longior fui; proso…est producere prodlużyti, prosaico…dlúhořečně skládati VodňLact ee7a

4. co oddálit, odložit, odsunout; ipf. otálet s čím: prolongare prodlužiti aut prodliti SlovKlem 21a (sr. otkládati 3); differo…est perlongare, extendere Prodluhowati, prodlévati, meškati VodňLact bbla; protraho…est producere…prodlużowati t. ee7a

Sr. prodliti, protáhnúti. – K 3: jde asi o lexikalizaci elipsy všeob. předmětu

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


prodlúžiti, -žu, -žíš dok. (časově) prodloužit, protáhnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).