přěhnúti | StčS |

přěhnúti, -nu, -ne pf. (ipf. přěhybovati, -uju, -uje); k hnúti

1. pf. co [tkaninu] na co [počet] přehnout co, přehnutím složit na sebe, přeložit: šest [houní] spolu s sobú shromáždíš tak, aby šestú dějnici na próčelí střěchy na dvé przehnul BiblOl Ex 26,9 (v. odvojiti); procediž jej [louh] dvakrát skrze rúchu, przehna na tré LékFrantA 53b (przehnucz LékKřišť 151a), pod. t. 138b p. přěhnúti, přěhybovati napoly (též na poly) co rozdělit na dvě části: dividet na poly prziehnuto bude VýklKruml 99b (Job 21,17: rozdělí BiblLit, dělí ~Ol); když bude šacován [dům], tehdy to [dědictví] buď napoly přehnuto a dědic polovici pravú…zaplať ArchKutn 244 (1437); neodpustí liť jim [hříšníkům kněz] všeho, ale na polyť przehne jich hřiechy …a přičteť je [z poloviny] bohu ChelčSíť 195b

2. co [končetinu ap.] ohnout (do úhlu): hrdý…jest jako slon, jenž nemóž przehnuty kolenú ŠtítKlem 78a; nemóž liť nemocný sám przehnuti [neohebný úd], ty hýbaj i sem i tam LékSalM 512 (v. neohbitý 1); stojí před nimi [mocnými lidé] przehybugijcze nohy své ChelčPost 80b. – Sr. ohybovati 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).