přědjmenovaný | StčS |

přědjmenovaný adj.; k jmenovaný

v odkazech na předcházející sdělení dříve (výše) uvedený, zvl. jménem, zmíněný; [o osobě] dříve jmenovaný: všicky ti przemenowanie (m. przedm-) pustili [vyjednávání] na ty dobřé lidi Žilin 90b; jmění předjmenovaného kláštera CJM 4/2,119 (1466); já předjmenované zjednánie přijímám ArchČ 7,347 (1468); vedle zprávy předjmenovaných pánuov t. 6,144 (1477). – Sr. nadepsaný, prvé 8, prav́ený 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).