ovcě | StčS |

ovcě, f.; srov. ovně

1. ovce, domácí zvíře chované pro vlnu, maso a mléko, zvl. samice berana: aby ssál…mléko ot owecz s tukem beranovým ŽaltWittb 212b (Dt 32,14: ~Klem, BiblOl, ~Lit, ~Pad, z owczij ~Praž) de ovibus; vlk na owcze rád vždy vyje AlxV 55; stáda střižených owecz BiblDrážď Ct 4,2 (~Ol, ~Pad, owci ~Lit, ~Praž) tonsarum; agnus erit beran,…sed ovis owczye KlarBohE 192 (De bestiis); jakož pastýř od owecz kozly rozdělije ŠtítBarlB 45 oves; oheň smilstvie spáliv Owcze čistoty Čtver 7a oves (v obraze); mnoho ouecz dojných BřezSnářM 147a oves; vlka hltavého za pastýře owcí Kristových jej [papeže kardinálové] i Otcem najsvětějším…nazývali Budyš 11b (v obraze); domácí hovada jsú: vuol, kráva, vepř, svině, owcze, beran ŽídSpráv 198; bidens owcze, brav SlovKlem 33a; od dobytka velikého, koní a krav, a od menšieho, jako owecz i sviní TovačA 20a v přirovnáních o někom poddajném: jakžto owcze k zabití veden jest [Ježíš] EvOl 137b (A 8,32: tak i ost.) tamquam ovis; ta san jakžto owcie pitomě stála PasMuzA 379 ut ovis; kóň stál krotek jako owcze GestaB 74a; postaví [Kristus] owce, totiž čisté, pokorné, jenž sú jeho následovali, na pravici HusVýklB 17a (srov. Mt 25,33); owce bludná nenie [Kristus],…ale jsa zde owczy pokornú, pánem mocným všeho světa byl KorMan 173b Srov. ovčicě

2. relig. (čí) ovce (něčí), člověk z hlediska své příslušnosti pod vedení daného duchovního pastýře, zvl. věřící: nejsem [Kristus] poslán jedno k owcziem, ješto jsú zahynuly z domu Israhel ComestC 304b ad oves; které sú to owcze? Židovské a pohanské,…obój lid byl zablúzený a rozběhlý a bez pastýře byli WaldhPost 68b; aby života svého za owce nasadil [biskup] HusSvatokup 137b (srov. J 10,11); memento pomni, quod sumus že sme tue oves tvé [tj. boží] owce, t. lidé HymnUKA 26a; jemužto [Petrovi] také Kristus pastýřstvo nad owczemi poručil PasKal F5b (nad křesťany ~MuzA a ost.) pascendas oves; žádaje na něm [drachovském faráři soběslavský farář], aby ovcí jeho prázden byl,…a boje se, aby jeho osadních v bludy neuvodil ArchČ 7,251 (1464)

3. jm. osob.: Jan de Ledecz, dictus Owcze SvobodaExc (1356)

Srov. ovčička, ovečka

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).