otsavad | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otsavad, otsovad adv.; k otsad

1. v přímé řeči [o pohybu] odsud, odtud, z tohoto místa (srov. „otsad“ 1): kteříž chtie odſowad jíti k vám EvKlem 46b (L 16,26: var. v. otsad 1) hinc; ej, kterak ten odſawad [z turnaje] dobře pojede TristB 9b; [Josef k bratrům:] na spasenie Faraonovo beru, že nevyjdete otſawad, ani vyjdete z vězenie BiblOl Gn 42,15 (odtavadto ~Card, ~Lit, ~Pad, odsud ~Praž) hinc; řka [Bůh]: Otejdi [Eliáši] odſawad a jdi proti vzchodu slunce BiblPad 3 Rg 17,3 (var. v. otsad 1) hinc; die [Kristus apoštolům]: Poďme odſawad [tj. z večeřadla] RokJanB 250b

2. relig. z tohoto (pozemského) světa: duše modlitby jako vonné masti a zlato má mieti, aby krále dary poctila; a má odſawad s sebou nésti zlato a vonné masti JakZjev 393a, pod. t. 100b; zmilelý mój, chceš li, ať bych tě kázala pravého boha a člověka, utec odſowád do nebes VýklŠal 157a

3. [v písemnostech] odsud, odtud, z tohoto místa, zvl. z místa pisatele (srov. „otsad“ 3): z nenávisti ot ſawad, z Prahy, jsú tu lež sobě zamyslili JakKost 162b; mněť [Oldřich z Rožmberka píše z Krumlova] jest nynie nelze žádnými lidmi pomoci ocavad pro divné věci ListářRožmb 2,58 (1440); miesto od JMti nám jmenované a položené k sjezdu, glejtóv na to poslánie…i odpověd nynější odsavad králi danú ArchČ 2,223 (1447); ne tak by od nás šel [posel], ale jako by odsavad od úřadu byl poslán ArchČ 7,236 (1461)

4. od tohoto okamžiku, zvl. od nynějška: dal mu [opat řeholnímu bratrovi] jeho v ruce Smaragda a řekl jest jemu: odſawad tento syn tvuoj buď OtcMuz 18b amodo — v bibl. spojení: ex hoc nunc otsouad až do věka ŽaltGlosMuz 112,2 (odſawad BiblDrážď, var. v. nynie 3); hospodin okolo ľudu svého otſowad až do věka ŽaltWittb 124,2 (odſawad BiblDrážď, var. a lat. v. nynie 3); buď jmě hospodinovo pochváleno odſawad až do věka HodKlem 17b (srov. Ps 88,53); ║ on [prorokovaný Mesiáš] sedne na stolici Davidově odſawad až na věky a utvrdí jé RokJanB 230a (Is 9,7 amodo: od tohoto času Pror, BiblPraž, od toho času ~Lit, ~Pad) od té chvíle

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otsavad, ocavad adv. odsud, odtud, z tohoto místa; od nynějška, od této chvíle
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otsavad adv. = od nynějška
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).