otsad | StčS | MSS |

otsad, otsud adv., ojed. též otsam, odcad; k sudy

1. v přímé řeči [o pohybu] odsud, odtud, z tohoto místa; ukazuje na východisko děje v místě mluvčího: tito, ješto chtie otſud [z nebe, tj. od nás] přijíti k vám, nemohú, ani ot vás sěm přijíti EvBeneš 101b (L 16,26: BiblDrážď a ost., odsovad EvKlem, ot nás ~Seit) hinc; otſud jdúce i tam jsúce BiblOl Jdt 13,20 (~Lit, ~Pad) hinc; řka [Josef]:…vynesete kosti mé odſud [z Egypta] s vámi BiblPad Ex 13,19 (~Praž, odtavadto ~Card, ~Ol, ~Lit) hinc; řkúc [Bůh]: Jdi [Eliáši] odſud a beř se proti východu slunce BiblPraž 3 Rg 17,3 (odsavad ~Pad, pryč ~Card, ~Ol, ~Lit) hinc; ║ jiná dva stášta, jeden otſud nad řěkú a druhý odonud s druhé strany řěky Pror Dn 12,5 (var. v. ondeno 1) hinc z této strany, zde; budu [bezdomovci] vám jako otſud urození mezi syny izrahelskými BiblOl Ez 47,22 (tu rodilí ~Pad, ~Praž, přirození zemené ~Lit) indigenae v této zemi narození

2. relig. z tohoto světa, z pozemského světa: královstvie mé [Kristovo] nenie otſud BiblDrážď J 18,36 (tak i ost., zde EvZimn, tuto ~Ol) hinc; jeho [dobrého člověka] odſad východ bude…v nebeské královstvie sčastný vchod OrlojK 438 (odczad ~A); on, ješto j sem [na zem Kristus] bez hřiechu přišel, nevyšel netrpě odſud ŠtítSvátA 79a; jest obecná cesta všem jíti odſud přes púšť tohoto světa ChelčPost 197b

3. [o pohybu] odsud, odtud, z tohoto místa; [vzdálenějšího] odtamtud; odkazuje na uvedené (n. ze situace známé) místo jako na místní východisko děje: jest li toto město Efezum, odſam sem [já Malchus] PasMuzA 368 (odſad ~KlemA, odczad ~Tisk, z toho sem rodem ~Kal) huius civitatis sum; jenž [král asyrský] jest nás otſud [ze zajetí] přivedl BiblOl 2 Esd 5,69 (var. a lat. v. otonad 3); činil v zemi [české Zikmund] mnoho zlostí…Onť jest vyvedl otſud pány, lid, rytieře i zemany Budyš 29b; my zde [v Jihlavě] o pokoj mluvíme…Meinhard odsud chtěl preč jeti ListářRožmb 1,203 (1436); přistúpivše před nás konšelé z Kunovic předložili jsú nám, kterak před ně přišel člověk jeden odsud žaluje na jednu ženu NaučBrn 58. – Srov. otňad 1

4. ♦ otsud nynie bibl. od nynějška, od této chvíle: hospodin ostřiehaj…východu tvého otſud nynie až i na věky BiblOl Ps 120,8 (ot toho miesta ŽaltWittb, BiblDrážď, od toho nynie ŽaltPod, BiblPraž, z toho nynie ~Lit, od tohoto nynie ~Pad, z tohoto nynie ŽaltKap, nenie ~Klem) ex hoc nunc; hospodin okolo lidu svého, otſud nynie až na věky BiblOl Ps 124,2 (var. v. nynie 3) ex hoc nunc, pod. t. Ps 130,3

Srov. otsavad, otonad

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otsad, otcad, otsud adv. odsud, odtud, z tohoto místa
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).