otmyti | StčS | MSS |

otmyti, -myju, -myje pf.; k mýti

1. co [krev] ot čeho smýt s něčeho, mytím odstranit s povrchu něčeho: myjiechu tu kost [omočenou v krvi] vodú…, avšak krev od nie nemohla sě odmyti jako dřéve GestaB 34b

2. co [hřích] smazat, smýt, odstranit: tudy hřiechóv neodmigeſſ, ač mu [Bohu] tele obětuješ KatoU 16b (var. v. obmyti 5)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otmyti, -myju, -eš dok. smýt, mytím odstranit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).