otláti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otláti, -aju, -aje pf. (ipf. otlávati); k láti

(proti komu) na lání odpovědět láním, oplatit spílání, zvl. nadávky (někomu): jemuž [Kristovi] když sú láli, neodlal jest ani othrozil jest PříbrZamM 87a; bychme proti lájcóm a utrhačóm zase neodlali a neodhaněli PříbrZamP 249a; nalaje liť kto, aby neodlal RokPostK 374b (neodlával ~B); ║ pro hubené slovo…nesmí liť [baba] odlati zase RokPostB 530 odpovědět spíláním

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otláti, -laju, -eš dok. odpovědět na lání láním; láním odplatit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otláti dok. = na lání láním odpověděti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).