othraditi | StčS | MSS | ŠimekSlov |

othraditi, -źu, -dí pf. (ipf. othrazovati); k hraditi

1. co [zahrazeného] odhradit, uvolnit, zbavit hrazení: jako by…stezky jim [zlým] byly zapleteny, jichž statečně neodhradie, silně toho zapletenie neztrhajíc ŠtítBes 164; aby jej [potok] odhradili, aby tudy voda zase odtok míti mohla Půh 5,52 (1480); ║ proč děláte [hráz], odhraďte, proč jste zahradili ArchČ 9,520 (1490) odstraňte hráz

2. co [uzavřeného] otevřít, zbavit uzávěru: když lahvici othrady DesHrad 1089; jest [duše] hřiechy zavřěna a zahrazena. A jakž otevřemy a othradymy, tak inehd duch svatý…jakžto světlo v jistbu vejde, když okence othrady AlbRájA 28a; apperietur othrazena budú VýklKruml 180a (Ez 24,27: otevřeš usta svá BiblOl, otevrú sě usta tvá ~Pad, ~Praž; fig.); jestliže by kto odhradil šachtu a hlúbil ji BiblPraž Ex 21,33 (var. v. otevřieti 2) si…aperuerit

3. co [uzavírajícího] odkrýt, odstranit, odsunout n. odhrnout: jest hřiechy zahrazena [duše], a jakž by brzo otevřěl nebo odhradil hřiechy AlbRájK 156 (fig.); evacuatur kteráž sástěra v Kristovi odprázněna vel odhrazena vel odvržena jest VýklKruml 292b (2 C 3,14: bývá vyprázdněna BiblOl, ~Lit, se…vyprazdňuje ~Praž, pokrytie…odkryto jest ~Drážď)

4. co [skrytého] odkrýt, učinit viditelným: Odhrad světlost naši v tvém domu, pane bože BiblLit 2 Esd 8,80 (~Kladr, VýklKruml, ohraď BiblPad, odkryj ~Praž, oprav ~Ol) detegere; expandent vyložie vel odhradie vel vymecí,…roztáhnú VýklKruml 158b (Jr 8,2: rozepnú jě [kosti] proti slunci Pror, BiblOl, ~Lit, rozestrú je ~Pad, ~Praž); denudasti othradil, otkryl VýklKruml 200b (Hab 3,13: var. v. obnažiti 4); pokrytstvie by se odhradilo AktaBratr 1,198b (fig.) bylo by odhaleno

5. koho ot čeho čím oddělit: ež jsme [v kostele] oponú od oltáře velikého odhrazeny ŠtítSvátA 205a

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


othraditi, -z’u, -díš dok. otevřít, uvolnit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


othraditi dok. = otevříti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).