hraditi | ESSČ | GbSlov |

hraditi, -źu, -dí ipf.

dolož. též hrazditi, -ždžu/-žďu, -zdí ipf.

I. o ohrazení vymezeného prostoru n. objektu něčím

1. kudy stavět ochrannou překážku oddělující nějaký prostor od okolí

2. co (území, objekt ap.), čeho, čím (plotem, zdí ap.) ohrazovat, oddělovat stavbou nějakého ochranného prvku od okolí, zvl. na obranu

3. co (plot, hradbu n. jiný ochranný prvek) kde stavět, budovat

4. koho, co chránit, ochraňovat; hraditi všěmi stranami“ jistit se něčím, zaštiťovat se něčím, zvl. přízní okolí

II. o přehrazení prostoru n. objektu něčím

1. co (jez n. jinou překážku) kudy komu stavět, budovat

2. co (řeku) přehrazovat, rozdělovat něčím napříč se táhnoucím, zvl. jezem

Sr. hrazditi

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 2. 4. 2023).

 


hraditi, -zu, -díš, impftiv., ohrazovati, umzäunen, befestigen, verwahren. — Tehdy kněz (Břěcislav) hrad pražský zdí hradyeſſe a syn jeho Zbyhněv okolo svatého Juřie hradyty mějieše DalC. 45. Král Prahy zdiú jč sě hradyty t. 82. Baaza počě hradyti města muro circumdabat urbem Ol. 2. Par. 16, 1. Otec mój z tohoto městečka (Nimburka město jest hrazene učinil Pulk 178a. (Mravenci) prst nosíchu a od vody sě hradiecze Otc. 396b. Potom král (Přemysl II.) počě o svých netbati…, Němcóv jě sě zdí hradyty t. 92, v překl. stněm.: mit einer mur beschirmpt er dy Tutschin. — (Beran) smyslnú řečí se hradieṡe Baw. 38, se hradil, bránil. Stavěti, dělati hráz, stsl. graditi aedificare: v zahradě… hráz společně hraditj mají KolČČ. 404a (1573). — Srov. hrazditi.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).