otchovati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otchovati, -aju, -á pf. (ipf. otchovávati); k chovati

1. koho/co [nedospělého] odchovat, vychovat někoho n. něco, poskytnout patřičnou péči do doby dospělosti někomu n. něčemu: jěžto sem odchowalo [město Jeruzalém] a ukrmilo BiblDrážď Lam 2,22 (Pror, BiblOl, pod. ~Lit, sem vychoval ~Pad, ~Praž) educavi; chudé siré dievky odchowagycz [sv. Hedvika] k bezpečnému stavu připravila PasKlemA 226b (otchovávajíc ~MuzA); jest třěba rodičóm dietě uroditi, otchowaty, naučiti LyraMat 121a educari; bohatý jeden bieše laní zmladu odchowal ŠtítBarlB 98 nutrierat; [slepice měla] ku počestnému kuřeti mě odchowati TkadlA 13a (v obraze) vychovat v počestné kuře; odchoval mne [sirotka strýc] ArchČ 15,199 (1446); těžce narodí se člověk na svět, těžce se odchowa ŽídSpráv 256; ║ by Sara mohla syna odchowati, jehož jest porodila starci BiblCard Gn 21,7 (~Ol, by…krmila ~Pad, ~Praž) quod…lactaret odkojit, vyživit kojením; služebníci…vašich předkuov takové škuodce odchovali ArchČ 10,30 (1479) vypěstovali

2. koho [dítě] odstavit, přestat kojit: pacholík odchowan byl…i učinil jest Abraham veliké hody den jeho ostavenie BiblCard Gn 21,8 (var. v. ostaviti 11) ablactatus est; [poustevník k ženě:] když to dietě otchowaſſ, mlékem tvých prsí moji oči skropíš PasMuzA 90 cum…ablactaveris; buďte [manželé] sebe prázdni, když ona počne, až i odchowa RokPostA 167b

3. bibl. koho/co postarat se o někoho n. o něco, zabezpečit životními potřebami někoho n. něco: virzi na hospodina péči tvú a on tebe otchowa ŽaltWittb 54,23 (BiblDrážď, otkrmí ŽaltKlem, ~Pod, BiblOl, vskrmí ŽaltKap, vykrmí BiblPad, ~Praž) enutriet, pod. t. 30,4; odchowal jest je [Egypťany Josef] toho léta za otměnu dobytka BiblCard Gn 47,17 (~Ol, ~Lit, zdržal jest ~Pad, živil jest ~Praž) sustentavit; zdali snad budem moci nalézti kořen a odchowati koně a mezky BiblCard 3 Rg 18,5 (~Ol, ~Lit, zachovati ~Pad, pod. ~Praž) salvare

4. co [abstraktního] vypěstovat, přivést na patřičný stupeň dokonalosti: aby…cierkev tvú potom viec s osadami jiej přilúčenými tak odchowal [panovník] a učil ŘádKorA 42a quatenus…enutriat; těma dvěma věcma [tichostí a pokorou] otchowana bývá milost LyraMat 81a nutritur; co by v nás mohlo vzbuditi, odchowaty i rozspořiti milost k bohu ŠtítSvátA 16b; ║ ktožť se zmládi vede, ke cti své mravy přivede, ten svú starost…všicknu prospěšně odchowa BawArn 1750 dochová, prožije; chovaly [ostříhané vdovy] sebe rozkošně..., až sobě opět vlasy odchowaly ŠtítKlem 49a nechaly narůst

Ad 3: za lat. enutrire stč. též otživiti; za salvare též uchovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otchovati, -aju, -áš dok. odchovat, vychovat, vyživit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otchovati nedok. = vychovati, vyživiti, odkojiti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).