osvětliti | StčS |

osvětliti, -ľu, -lí pf. (ipf. osvětlovati); k světlo

1. koho/co osvětlit, ozářit, pokrýt světlem: kto z vás jest, dnóv dobrých viděti žádaje, přistup sem a oſwietlen bude a obličěj jeho nebude pohaněn JeronM 6b illuminetur (fig.); osviecen jsa [sv. Václav přijímáním] a připraviv sě, jako dennice jitřnie oſſwyetlen jsa, strachy nočnie všecky mužně utkal PulkB 29 (~S, osviecen jsa ~Lobk, ~N; v obraze); jitro oſwietleno bylo BiblPad Ex 19,16 (var. a lat. v. osvětleti)

2. relig. koho, co [svět] osvítit duchovně, obdařit schopností dokonalejšího poznání: to dietě duchem svatým osviecené má skirzě kázanie slova božieho veš svět oſwietlity PasMuzA 404 (osvietiti ~Tisk, ~Kal) totam mundi machinam incendebat

Srov. osvietiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).