oslepovati | StčS |

oslepovati, -uju, -uje ipf. (pf. oslepiti)

1. koho oslepovat, činit slepým, připravovat o zrak: lékař neumělý [je štěstí], neb ten mnohé oſlepuge BurleyMudrC 166b excaecat; ║ cecucio oſlepugy sě vel obražuji MamMarchL 307a jsem oslňován

2. [o něčem zářícím] co [oči] oslepovat, oslňovat něco, svým jasem znemožňovat vidění něčemu: slunce… svými poprslky oſlepuge oči BiblOl Sir 43,4 (tak i ost.) obcaecat; ║ světlo, ješto zatmíš, světlo, ješto oſſlepugeſſ všelikú cizí světlost Aug 102a zacloňuješ, zastiňuješ

3. [o něčem obluzujícím] co [oči, rozum] zaslepovat, zbavovat možnosti vnímat něco jiného než sebe (činitele děje): dárkové i daři oſlepugy oči těch, kto jiné súdí BiblDrážď Sir 20,31 (tak i ost.) excaecant; zrak vnitřní i zevný v člověku oſlepuge [smilstvo] JeronM 18a caecat; zlost oſlepuge rozom HusSvátA 459a; lidé radše oblibují temnosti nežli světlo, to jest ty věci, kteréž oſlepugi lidi RokJanB 34b; oſlepugij [bohatství] oči soudcuom BechNeub 174a

4. koho, co [rozum, srdce] (čím [obluzujícím] aby…) oslepovat, zaslepovat, zbavovat možnosti náležitého poznání n. jednání, otupovat: jiných rozom oſlepuge [zákoníci] svým bludem LyraMat 102a excaecant; sedm hřiechóv smrtedlných, kteříž oſlepugi člověka GestaB 101b plendent; anjelé pomáhajíc duši ďábly oſlepugi, že dveří, totiž svědomie, naleznúti neumějí PříbrZamA 65b; oſlepuge [ďábel] rozum jich, aby nerozuměli slovu božímu RokPostB 121; slavnostmi sprostné oſlepugi KorMan 16a (fig.) oslňují. Srov. oslnovati 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


oslepovati, -uju, -uje ipf. (pf. oslepnúti)

zaslepovat se, pozbývat možnosti náležitého poznání n. jednání: pokrytci, čím viece daróv božích ot boha berú, tiem viece oſlepugi UK XI C 3,93b (Matěj z Janova). – Srov. oslnovati 2, oslepiti sě 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).