oslepnúti | StčS |

oslepnúti, -nu, -ne pf. (ipf. oslepovati); k oslepěti, slepý

[o člověku] oslepnout, stát se slepým, ztratit zrak: jedni jsú oſlepli, druzí ohlechli CestMandC 132b (oslnuli ~A); vidíte li [hříšníci] tu Ježíše korunovaného čili jste oſlepli RokPostB 437 (jest vás čert oslepil ~K). – Srov. oslepěti, oslnúti 1

O vývojovém a významovém vztahu k staršímu oslepěti a oslnúti v. I. Němec, LF 80, 1957, 259n. a TLP 4, 1971, 212n.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).