osidliti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

osidliti, -dľu, -dlí pf. (ipf. osidlovati, sidliti); k sidlo

1. co [ptáka], koho (čím) chytit do něčeho spoutávajícího, lapit do nějaké léčky (smyčky, osidla, tenat n. sítě): aby… zetřěni byli a oſidleny byli a jati byli BiblDrážď Is 28,13 (~Ol, ~Lit, osidláni byli ~Pad, ~Praž) ut…illaqueentur; diábel… jest mocně od Jezukrista oſydlen a uvázán jako vrabec ke jhrání připravený OtcB 183b (jest…osidlán ~A) irretitus; oſydlen jsi slovy svých úst BiblOl Pr 6,2 (var. v. osidlati 2) illaqueatus es (fig.) zapletl ses; hřiešného mužě i nepravého oſydli osidlo BiblOl Pr 29,6 (var. v. osidlati 2) involvet (v obraze); irrecio… voplésti, woſydliti, v siet uvaliti VodňLact dd1a; ║ bychom …tento hrad ohledali i ty lidi, ktož tu bydlé, ať nás ruče neoſydle BawArn 2413 ať se nás nezmocní nějakou léčkou

2. koho (čím [vábivým, klamným]) vlákat pod svůj vliv, nenápadně přimět k chování podle své vůle, opanovat (záludně); [o ďáblu ap.] zaplést do svých osidel, svést (k hříchu): aby mě [sv. Antonína ďábel] viděním oſydlil aneb dotčením porazil OtcB 189b ut…irretiret; myslíš sobě sto cěst, kudy by ji [ženu] oſſydlyty a oklamati mohl JeronM 19a mille modis eam illaqueas; povzdvihnú sě zlí, chtiec oſſydlyty dušě sprostných lidí JeronM 25b illaqueantes animas; prázdnost… biednú duši oſidlila Budyš 70a (personifikace); ║ toho…mládencě bratr oſſydlen jsa milostí té dievky JeronM 65b illaqueatus podmaněn, zmámen (srov. osidlati 4)

Srov. osidlati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


osidlati, -aju, -áš, osidliti, -ľu, -líš dok. zaplést do osidel, zlákat; ovládnout, opanovat
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


osidliti dok. = v osidlo vlákati, do osidel zaplésti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).