okrvaviti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

okrvaviti, -v´u, -ví pf. (ipf. okrvavovati, krvaviti); k krvavý

1. koho, co [část těla] (komu) zkrvavit, zranit do krve: ktož v tom boju i málo raněn (al. okrwawen) byl DalJš 58,23 (raněn ~C, uražen ~F); otroku přezlému okrwaw bok BiblLit Sir 42,5 (bok okrwaw vel bok zkrvaviti VýklKruml, okrvavuje BiblPad, krvaví ~Drážď, ~Ol, sšietaje bok až do krve ~Praž) sanguinare; kterého non cruentat neokrwawil jest, t. nezahubil gladius meč SekvUKA 53a; prorok boží dav se okrwawiti BřezSvět 55a (srov. 3 Rg 20,37); krev proliti anebo které zvieře neb hovado anebo koho jiného okrwawiti CestMandA 221b; nemóž nižádný než papež rozhřešiti toho, jenž kněze okrvaví HusPostH 81b; saucit, id est vulnerat okrwawy VýklKruml 109a (ad Pr 21,11); jestli že by který laik okrwawil duchovního BechNeub 39b

2. co („krv́ú“) krví potřísnit, zbrotit: údy jejie [Polyxeny] rozseka [Pyrrhos], tak že hrob téměř se všěch strán její krví okrwawi TrojA 211a copia…sanguinis irrigavit; aby nelitovali lidé svých rukú okrwawiti KorMan 9b

3. co [ránu] učinit krvácejícím, rozjitřit do krvava: okrwaw ránu [zaschlou] nebo nehtem, nebo ostrú rúchú LékRhaz 116; pakli by nemohl okrwawiti té rány, protože kraji té rány zmrtvěli jsú LékRhaz 116

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


okrvaviti (čtyřslab.), -v’u, -víš dok. potřísnit krvi, do krve zranit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


okrvaviti dok. = krví potřísniti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety a 1 měsícem; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.