obvésti | StčS | MSS |

obvésti, -vedu, -vede pf. (ipf. obvoditi, obvozovati); k vésti

1. koho kudy provést kolem, vedením přimět k vykonání pochodu kolem: ale obwedl je [Bůh Izraelity] cestú po púšti, ješto jest podlé moře Črveného BiblCard Ex 13,18 (tak i ost.) circumduxit vedl je oklikou; circumducere obweſti SlovOstřS 126 (SlovKlem 9a); kázal ho [král Josefa] třikrát okolo rynku obweſti ŽídSpráv 234

2. bibl. koho (kde) mimo aktuální prézens vodit kolem dokola n. po různých místech (za lat. circumducere): nalez jej [Bůh izraelský lid] v zemi pustéj v miestě hrozném…Obwedl jej a učil a ostřiehal jako zřiedlnicu oka svého ŽaltKlem 140b (Dt 32,10: BiblCard, ~Ol, ~Lit, pod. ~Pad, vodil ho vuokol ~Praž, pod. ŽaltWittb, ~Pod) circumduxit eum; rozhněva se hospodin proti Izraheli, i obwedl jej přes púšti čtyřidceti let BiblCard Nu 32,13 (~Ol, ~Lit, obvodil jest ~Pad, vodil… vuokol ~Praž) circumduxit; ║ móž také uzdú obveſti všecko tělo BiblOl Ja 3,2 (~Pad, zpravovati ~Praž) circumducere ovládnout, ovládat, řídit (srov. obvozovati)

3. co [podélného] okolo něčeho zavést, vybudovat něco po obvodu něčeho: tři hory městu přidal [Servius Římu]…a přiekopy okolo zdí obwedl ComestC 208b (~K, ~S) duxit; obducere obwieſti (m. obweſti) SlovOstřS 141; aby sobě lidé strúhu zase prokopali sami skrze stav anebo vokolo stavu obvedli ArchČ 17,478 (1496)

4. co čím obklopit něco něčím, umístit kolem něčeho něco: jedno přes dva dny zčastně pluli sú [Kastor a Pollux], až v brzkosti nebe bieše obwedeno oblaky TrojK 104a (se…zaclonilo ~A, ~L, ~O, sě…zaslonilo ~S, se zaklonilo ~TA) obductum nubibus; Pražské město valem a zdmi obwedl [Přemysl] SilvKron 10a cinxit obehnal, ohradil

5. jur. co [škodu, nevinu ap.] (kým [svědkem ap.]) doložit, dokázat, prokázat: že mi jest odkúpil mój základ od Václava Lžičky…a neobved toho [koupě] před žádným, aniž před súsedy Půh 4,547 (1412); skrze to [puštění vody] mi velikú škodu učinil a to jsem starožitnými lidmi obvedl Půh 3,360 (1447); že ti aneb ten, ktož potřeboval něčeho obweſti, utekl se k těm konšelóm TovačA 74b; obwed škodu hned lidmi hodnověrnými ZřízVlad r1b protestari debet damnum; když to [škody] pak komorníkem obwedeſs, též jako s prvé súsedy a jakýmižkoli lidmi dobrými obwedl, jeď zase ke dskám VšehK 93b; má to [zabavování] obweſty a osvědčiti PrávSasE 61b; ║ tehdy on [obviněný] je všecky [tj. pány, kteří se snaží prokázat jeho poddanství] svědky obwedl a svú svobodu neb jiné právo své je obdržal PrávŠvábA 128b (~D, jich všěch svědky odvedl ~G, jest v svých svědky otvedl ~C) všem jim provedl důkaz svědecky

Ad 2: spíše než o vidový archaisrnus (srov. ipf. obtéci 2) jde o vliv lat. perfekta circumduxit v kontextu, kde by čeština dala přednost iterativu

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obvésti, -vedu, -eš dok. (koho kudy) obvést; provést kolem; (co) zavést, vybudovat něco po obvodu něčeho; (co čím) obklopit něco něčím, umístit něco kolem něčeho
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).