obvoditi | StčS | MSS |

obvoditi, -źu, -dí ipf. (pf. obvésti)

1. koho kde vodit kolem dokola: rozhněvav sě Pán proti Izrahelovi, obwodil jest jej po púšti čtyřidceti let BiblPad Nu 32, 13 (var. v. obvésti 2) circumduxit

2. jur. co, že…(kým [svědkem]) dokládat, dokazovat, dovozovat (kniž.): vodu vede [Dománek] nespravedlivě a tady mi se a skrze to veliká škoda děje a to jsem obvodil úředníky Půh 2,388 (1412); že tento [poškozený] z tohoto a z tohoto žaluje a obwodi toto a nám svědší TovačA 74b (~B); tak já obwodym práva mocí i všemi súdními lidmi, že tuto nenie proti tomu mluveno PrávSasD 231a (~A, ~B, ~C, ~E)

Ad 1: za lat. circumducere stč. též vzvoditi

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obvoditi, -z’u, -díš dok. i ned. (koho kde) zavést, vodit kolem dokola, nechat bloudit
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).