obsahovati | StčS | MSS |

obsahovati, -uju, -uje ipf. (pf. obsieci), též obsěhovati

1. co [prostor], koho obemykat, kolem dokola uzavírat, obepínat: moře měděné… okrúhlé vókol…a provázek třidcat loktóv obſahouaſſe okolek jeho BiblOl 2 Par 4,2 (pod. ~Praž, osahováše ~Lit, otočováše ~Pad, toče sě okolo něho ~Card, točieše okolo něho ~LitTřeb) ambiebat; jehož [Boha] miesto neosáhá, ani nebesa nebeská, ani širokost zemská neobſahugi jeho ŠtítPař 15b; na deset loktuov zevnitř nějaké rytiny jako dvěma řadoma kraje toho moře obſahowala BiblPraž 2 Par 4,3 (obcházieše ~Card, ~Ol, pod. ~Pad, obkličováše ~Lit) circuibant

2. co obsahovat, mít jako obsah, zahrnovat: vše jednu věc obú snú obſiehugice BiblOl Gn 41,26 (~Krist, ~LitTřeb, obſahugicze ~MikSZ, var. v. obsáhati 2) comprehendunt. – Srov. obsáhati 2

Srov. obkľučovati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obsahovati, -uju, -uješ ned. (co) obemykat, obepínat; obsahovat, zahrnovat (srov. osahovati)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).