obsaditi | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obsaditi, -źu, -dí pf. (ipf. obsědati); k saditi

1. koho [množství] posadit kolem dokola, rozmístit, rozložit: obſadyw [Pilát] oděnce, hrozieše jim [obyvatelům Jeruzaléma] smrtí ComestC 287b (~S, osadiv oděnci ~K) milites…circumponens

2. co [vojensky důležitý prostor] obsadit, zajistit rozmístěním svých posádek, stráží ap.: Vladislav vévoda…Prahu jest obdržal před nepřátely…, město dobře obſadyw,…k králi Konrátovi…vzdvihl sě jest PulkB 111; vzemše [Izraelští] své oděnie bojové, i obſadichu cěsty v súcěstech, to jest na úzkých cěstách mezi horami BiblOl Jdt 7,5 (~Lit, posadili sú sě po miestech, kteráž…cestu zpravují ~Pad, vosadili miesta úzká ~Praž) sederunt

3. co [chráněného opevněním] obsadit něco, vojensky se zmocnit něčeho, dobýt, zabrat něco: obſady [Alexander] města i hrady,…tu všu zemi pod sě pobi AlxV 2144; doniž se nerozmóžeš [židovský národe] a obſadiṡ země BiblCard Ex 23,30 (~Ol, ~Lit, vládl by zemí ~Pad, opanuješ zemi ~Praž) donec…possideas; et non occupabit eam a neobſadij jeho VýklKruml 149a (Is 37,33: neučiníť jemu [městu] nic ščít BiblDrážď, Pror, BiblOl, ~Lit, nezaprázdníť jeho štít ~Pad, ~Praž)

4. nejčastěji v pas. koho/co obklopit, obklíčit někoho n. něco; [o dobývaném městě] oblehnout: král český z svým rytieřstvem osadil ji [bránu] stanovišti, tak že se všech strán Mediolán kniežaty byl obſazen PulkB 125 fuit…obsidionibus circumdatum; padúši…obſadili sú vókol stan mój BiblLit Job 19,12 (~Card, var. v. obléci 3) obsederunt in gyro; ješto škodlivými ohradami všudy obſazen v dřěvě velmi křehkém obklíčil si se [rybáři] Čtver 21a obsessus; Ejipt jest obſazen se všech strán horami, mořem a velikú púšti CestMandD 494 (obklíčen ~A); v hrobě neb v pekle byl zavřěn [Kristus] a strážnými obſazen VýklŠal 7b a custodibus obsidetur; ║ všickni stupňové [paláce]…, ti sú střieberni a zlatem čtverohranatě obſazeni CestMandD 619 obloženy, olemovány

5. [o zlém duchu] koho posednout, uvést někoho pod svůj vliv zbavující sebeovládání, způsobit divoké chování v někom: mnoho, již sú zlými duchy byli obſazeni,…byli jsú uzdraveni OtcA 34a (~C, ~E, posědeni ~B, ~D)

6. jur. co [místo činnosti] obsadit, poskytnout někomu k užívání: zastaví li který člověk nebo obſſady li své zbožie na úroce…, obſſady li svuoj lán a umře PrávŠvábG 73b, 74a (osadí…Obſadi ~E, postaví…Obſadi ~C) besetzet…besetzet; rozkázali sme [král Jiří]…, aby Hanuš Welfl podhajtmanie a súd obsadil podlé práva a obyčeje ArchČ 5,282 (1460) dosadil, ustanovil, jmenoval

Srov. osaditi, obsiesti, obložiti, posiesti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obsaditi, -z’u, -díš dok. (koho) posadit kolem dokola, rozmístit, rozložit; (vojensky) obsadit, dobýt, zabrat; obklopit, obklíčit něco, oblehnout; ti sú (schody paláce) střieberni a zlatem čtverohranatě obsazeni osázeny, obloženy; (o zlém duchu) posednout (v. též osaditi)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obsaditi dok. = posednouti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).