obrtel | StčS | MSS |

obrtel, -tle m.; k obrtati, obrtnúti sě

1. součástka jednoduchého zařízení otáčející se kolem své osy; [u dveří, oken] jednoduchá otočná uzavírka, obrtel, obrtlík: vertinella obrtel KlarGlosB 2078 (De utensilibus; obrtlek ~A); že jich [žen] úmysl vrtký na obrtli sedí, a jakožto oko snadně se hne v svém luoži i napravo, i nalevo, též vuole ženská TrojA 145a (v obraze); vertinella Obrtel SlovWies 11a; ║ co jest den: prótah úsilé, obrtel dvanádsti nebeských znamení BurleyMudrC 220a recursus (volný a obrazný překlad) otočení, tj. doba otočení kolem osy

2. milit. obléhací stroj s rumpálem, snad šípomet, katapulta: dnem i nocú bez přěstánie nódpočinu šturmovánie; jakž obyrtli tako praky…, jakšto kluky tak blídami, tak i tvirdými kočkami AlxH 320

3. med. nástroj k napravení vymknuté kosti tahem, založený na principu rumpálu: přikázal sem člověkoma, kteřížto zpravováchu obrtel, aby znenáhla zatočili obrtlem LékSalM 726 tornellum…tornellum; když ta dva člověky hýbala sta obrtlem i nohú toho [přivázaného] nemocného podlé vuole mé LékSalM 726 tornellum

Srov. obrtlík

Ad 1: srov. vertinellum…turrigel…ein rigel an einer thur…, wervel…, cardo DiefGlos 615. Za lat. vertinella stč. též zámek, závora; srov. též podvoj, stežejě. – Ad 2: srov. Wagner, Kroje, zbroj a zbraně 80

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obrtel, -tle m. obrtlík; obléhací stroj s rumpálem, katapult (?)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).