obléněti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obléněti, -ěju, -ie pf. (ipf. léněti); k léní

1. zlenivět, nečinností pozbýt sil, ochabnout, zpohodlnět: když nemáhá hlava, ve všech údech statka nenie, takéž pro kněze všecka země oblenie DalL 17,32; ruka…, která oblenye, bude poddána v robotu BiblOl Pr 12,24 (obleví ~Drážď, rozpuštěna jest ~Lit, ~Pad, rozpačita jest ~Praž) remissa est; aby neoblenel [prorok] v hřiešě BiblLitTřeb L1,267b; obtorpere oblenieti SlovOstřS 141; ║ bez uměnie zajiec před psy oblenie AlbnCtnostA 69a zemdlí

2. v čem [žádoucím] ochabnout, polevit, přestat být horlivý: accidiosus, quia in amore Dei tepescendo oblenyel sy HusBetl 1,111. – Srov. obleniti

Srov. obleniti sě

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obléněti, -ěju, -ieš dok. zlenivět, zmalátnět, ochabnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obléněti (sě), obléněti, oblénětidok. = zlenivěti
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).