obinúti | StčS | MSS | ŠimekSlov |

obinúti, -nu, -ne pf. (ipf. obinovati, obínati)

1. koho/co (v co, do čeho, čím [tkaninou, kůží ap.]) ovinout, obalit něčím, zabalit do něčeho; [dítě, mrtvé tělo ap.] zavinout do něčeho: v rúchy jeho obynv i položi v jeslech [Maria Ježíška] EvSeit 139b (L 2,7: tak a pod. i ost., obvinuvši EvPraž) involvit; na niejž [úlehli] oráše muž veliký obynuw své nohy lýky DalC 5,6 (obvinuv ~P) had gebundin (var.: umbwunden); složené [tělo Ježíšovo] obynvl v prostěradlo EvOl 261a (L 23,53: tak a pod. i ost.) involvit; sejmú oponu…a obinu v ni škříni svědečstvie BiblCard Nu 4,5 (tak i ost., obinuṫ v ní ~Praž) involvent; ten [„obraz“] obynuwſſe krásně chováchu PasMuzA 323; plátněným pytlem jej obynuchu [sv. Jeronýma před smrtí] JeronM 5b cooperuerunt; jeho [chlapcovu] hlavu dolóv srúbiv [Durynk], v čistú rúchu obynvw, i donesl kniežeti svému PulkB 19 involvit; a mrákavú jako plenkami obinul sem je [Hospodin moře] BiblOl Job 38,9 (var. v. obinovati) cum…obvolverem obestřel; vzemše tělo Ježíšěvo, obynuchu je prostěradly BiblOl J 19,40 (obvinuchu BiblDrážď, pod. ~Praž, obvázali EvOl, pod. BiblPad, obalichu ~Lit, uvázachu EvZimn) ligaverunt; v čistú rúchu mě obyn [Hospodine], točíš v čistotu svědomie mého ŠtítSvátA 167b involve (fig.); to dietě obina dobře v čisté rúchy GrizM 156b; ktož ji [verbenu]…v čistú rúchu obine a u sebe nosí LékVodň 248a; obsitus exiguis…pannis obynut jsa malými…plenkami GlosSed 47b; obin [nemocný] nohu neb nohy suknem modrým LékFrantC 172a; z protrženie mázdřice břišné, jenž slóve plst, kterážto obinula všecka třeva LékSalM 324 continentis tvoří obal střev; v rúcho Ezau…oblekla ho [Jákoba] a kóžkami kozlecími obinula ruce BiblPraž Gn 27,16 (obšila ~Card, ~Ol, obklíčila ~Pad) circumdedit manibus; vezmi pelyněk a zetři dobře, potom do plsti řídké obiň a v presu vydav Apat 106a; ║ když již člověka osidlá [ďábel] po vóli a jako v siet obyne ŠtítVyš 26b cum irretierit eos et illaqueaverit zamotá, zaplete; obvolutus obynul vel vmátl VýklKruml 125b (Sir 12,13: var. v. obaliti 4) pohřížil, pokryl; ovšem v tom obinuce [kněží] zprávu Kristovu i jeho úmyslóv, i kto na to jich pokrytie popatří ChelčArc 32b zahalíce, zatemníce, skryjíce obinútiv. obinúti sě 1

2. co / koho okolo čeho ovinout, obtočit, omotat kolem něčeho: ten vezmi rútu a omoč v studenú vodu a obin okolo hrdla LékFrantA 73a (~FrantC, ~Křišť); poslušné dítě, že by je okolo prstu obinul neb otočil BechNeub 73a

Srov. obvinúti

Ad 1: za lat. cooperire stč. též přikryti; za circumdare též obestřieti, obložiti

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obinúti, -nu, -neš dok. ovinout; zavinout, obalit; obinútiovinout se; (čeho) vyhnout se, vyvarovat se, ujít: obinúti sě nebezpečenstvie; (koho, ot koho) vzdálit se od někoho, opustit někoho
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


obinúti dok. = zavinouti, obaliti, ovinouti; — obinúti sě (něčeho) = vyvinouti se (z něčeho), vyhnouti se (čemu), minouti se (něčeho)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).