noha | StčS | MSS | ŠimekSlov |
Noha | StčS |

noha, -y f.

1. noha, končetina sloužící k chůzi: viemy, Tvorče, že máš rány, rucě, nozě, bok <prok>lány LyrDuch 74; kopali sú rucě moji i nohi mé ŽaltWittb 21,17 (~Klem, ~Kap, BiblLit, ~Pad, ~Praž, noze ŽaltPod, BiblOl) pedes; jenž [lvíček] ještě netvrd v nohi AlxV 186 nemá dosud pevné nohy; hladem sotně nohy vlekú [vlčata] AlxV 1415; netbal s na drahé ostrohy na tvé, bože, svaté nohy LegUmučŠtítK 44; doňovadž nepoložím nepřátely tvé stolici nohám tvým EvOl 145a (A 2,35: pod. BiblOl a ost.) pedum (v obraze); uvrz svú nohu v jejie [moudrosti] púto a v jejie náhrdlek šíji svú BiblDrážď Sir 6,25 (~Ol a ost.) pedem (v obraze); noha ustalá takýž jest, kto jmá naději v nevěrném BiblDrážď Pr 25,19 (~Ol a ost.) pes; škorně železné na…nohach BiblCard 1 Rg 17,6 (~Ol, ~Praž, na lýtkách ~Pad) in cruribus; čistému netřěba mýti hlavy, jedno nohy, aby nebyly špinavy HradUmuč 79a; kak je to, že malá žížalka komár šest noh má a křídle a slon…jen čtyři nohy má? PasMuzA 288 pedes; nutě [kramář osla] k běhu robotného, řka: „Jdi rúče na své nohy!“ BawEzop 2816 popožeň své nohy; odtáhnúti svých noh ot zlého chozenie AlbRájA 8b pedes; Židé Črvené moře suchú nohu přešli WaldhPost 94b; oči jdětež před nohama tvýma neb před kráčením tvým Čtver 17b; že Ščestie, to vždy běží před se na dvú nohu, a Neščestie na jedné TkadlA 11b; lustrabat passibus agros ocházěl jest svými nohamy poli GlosSed 85a; aby vyšel, ne nohama, ale životem svatým z toho zlého sboru HusSvatokup 191b; tibias, id est crura nohi vel hnáty, lýtky VýklKruml 110b (Pr 26,7: hnáty BiblOl, ~Lit, lýtky ~Pad, ~Praž); kačice s zlatým nosem a nohami TeigeMíst 1,69 (1440); kteříž…na to noh napraviti nemohú, aby právě kráčeli na tu večeři ChelčPost 176b; by jednu nohu měl [mudrc] v hrobě a druhú stál nad hrobem KorMan 8a; každé hovado na čtyřech nohach BiblPraž Lv 11,27 (ješto chodie čtvernoh ~Card, ~Lit, čtveronoch ~Ol, čtveronohé ~Pad) quae incedunt quadrupedia (volný překlad); a ty [prsty při přísaze] položití na nohy jeho [Kristova] umučení mezi kolenem a nártkem TovačC 89; ║ všecko podvirhl [Bůh] pod nohi jeho [člověka], ovce i voly ŽaltWittb 8,8 (tak i ost.) sub pedibus dal jsi v podnoží, v područí; by byl nevrátil zase [legát ukradená kompaktáta], byla by ho noha neušla LetKřižA 191 nebyl by vyvázl ani nohou bibl. meton. (o člověku vůbec): birzky nohy jich k prolití kirve ŽaltWittb 13,3 (~Klem a ost.) pedes; světlost noham mým slovo tvé [Bože], a sviecě stezkám mým ŽaltWittb 118,105 (~Klem, ~Kap, BiblDrážď a ost., pod. ŽaltPod) pedibus; vyjde diábel před jeho [božími] nohami BiblDrážď Hab 3,5 (~Ol a ost.) pedes; chce li povýšeno býti srdce vaše, upokořte se, aniž přichoď k vám noha pýchy KarŽivA 334 pes superbiae (personifikace); ponížili sú v uokovách noh jeho BelA 161a pedes; Nohy jich [bezbožných] ke zlému běžie AktaBratr 1,191b padnúti k nohám (přěd nohami, přěd nohy) koho padnout před někým na kolena (na výraz pokory, úcty ap.): pade [apoštol] k noham božím EvSeit 145a (L 5,8: BiblPraž, pod. EvVíd, k kolenám ~Ol, pod. Beneš, BiblDrážď a ost.) ad genua; i pade [uzdravený] k noham jeho [Kristovým], dieku vzdávaje EvSeit 146b (L 17,16: přěd jeho nohy ~Víd, ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, před nohami jeho EvOl, BiblDrážď, ~Ol) ante pedes; k noham padla tvým zajisté, ó zmilelý Jezukriste HradMagd 34a ad pedes tuos; přěd jeho nohamy padše [saně] spáti počěchu PasMuzA 493 ante eius pedes; ne šíje sě chytila jeho [Magdaléna Ježíše], ale szadu k noham padla ŠtítSvátA 28b; před svatého Jana nohami padše počechu plačíce prošiti PasTisk A23b ad pedes…se prosternentes ♦ v nohy dávati dávat se na útěk: již v nohy dávali a utiekali FljšPřísl 1,1452 (Štítný ?) ♦ havranie noha v. havraní; holubie noha v. holubí; husie noha v. husí; kuřie noha v. kuří; lvová noha v. lvový; nedvězie noha v. medvězí; stračie noha v. stračí; telcová noha v. telcový; zajěčie noha v. zajěčí

2. dolní část nohy, zvl. chodidlo: s velikú prudkostí Eliodorovi přědnie strany noh zetřěl [kůň] BiblDrážď 2 Mach 3,25 (tak i ost.) priores calces; na horúciem železě… nahýma nohama choditi PasMuzA 433 (bosýma ~Kal) nudis pedibus; od noh do hlavy u vodě velikéj muky pohrúzil jsi sě [Kriste] ŠtítSvátA 166a ab imo pedis; úhoř, jenž jest delí nežli třidceti noh člověčích CestMandA 194a; levis ungula lehké kopyto t. malá noha GlosSed 160a; na stehnu, lýtkách i na nohach zatínáme žíly LékRhaz 174; klubové jeho [chromého] i nohy BiblPraž A 3,7 (paty ~Drážď a ost.) plantae; onať setře hlavu tvú a ty úklady činiti budeš nohám jejím BiblPraž Gn 3,15 (chodidla ~Card, pod. i ost.) calcaneo (meton.); ║ ad vestigia Christi k noham GlosSed 222b ve šlépějích nohama tlačiti (utlačiti ap.) koho/co šlapat, dupat po někom n. něčem (pošlapat někoho n. něco): za vrch jej popadnú [dělníci svého pána] a povrhú a nohamy tlačie, rúcho v bláto položie ŠtítBrigC 21b conculcant…sub pedibus; že mi jest mú čeleď bil kyji a nohami tlačil pychem a hrdostí Půh 1,284 (1408); tvého [Bože] zákona velebnú jasnost…potupy nohu miení [Zikmund] utlačiti Budyš 8b polluto pede calcare; budeť pýchy ta koruna i nohami potlačena Budyš 73a; tu jej [táborského občana] Bolochovec ubil, nohami utlačil, za vích vláčil ListářRožmb 2,164 (1442)

3. pl. předložkového pádu [u lůžka, hrobu] nohy, místo, kde má ležící člověk nohy: i viděla [Maří Magdaléna] dva anjely v řízách sedíce, jednoho v hlavách a druhého v nohach, kdež bieše položeno tělo Ježíšovo EvVíd 22a (J 20,12: ~Ol, BiblDrážď, ~Ol, k noham EvZimn, ~Beneš, u noh BiblPad, ~Praž) ad pedes; uzřě [Magdaléna] dva anděly z nebe… vniž k hlavě a k noham… sediece HradMagd 32b; vyložiec tělo svatého Pavla, tuto hlavu u noh položmy PasMuzA 309 (tak i ost.) ad pedes; pochováž jeho [sv. Marcelina] u mne [sv. Petra] v nohách PasKlemA 91a (~Tisk, ~Kal) ad pedes; v hlavách [lože] byly šarlatové [„postavce“] a v nohách topazitové BawArn 2774

4. (čeho [předmětu]) noha, na čem něco spočívá, spodek sloužící jako podpěra; [kříže, svícnu] podstavec: ještě stojí na hradě u svatého Víta noha sviecnová DalC 47,53 ein fuz; na tom topořišči a na tej nozie [svícnu] bieše pět zlatých strún ComestC 71b; z veliké žalosti byl bych se křížové nohy držal OrlojB 30b pedem crucis; fulcrum ložní nohy vel ozdoba ložnie SlovOstřS 81; burris kleč, plužná noha SlovOstřS 67; fulcrum ložná noha ponitur pro lecto et pro quolibet ornamento SlovKlem 49a; kříž veliký sám bez nohy váží 13 hřiven a noha k témuž příslušná 10 hřiven ArchČ 7,238 (1461); ║ lék toho svalu, jenž má nohu, totiž kmen tenký, jestiť, aby sřezán byl…u samé plti LékSalM 224 pedem stopku

5. pata, spodní část nějakého objektu stýkající se se zemí; čeho [hory] úpatí: miesto… ležíť na (no rkp) nozye hory, točíž na pohoří Olivetské hory LyraMat 166b in pede montis; pila stúpa vel mostnie noha vel slúp SlovOstřS 103; obvykují [horníci] na noże hory, t. na podhoří hor, štoly při horách činiti vysokých k vyvedení vody PrávHorM 23b in pede montis; klášter křížovnický u nohy mostu BřezKron 368 in pede pontis

6. [s udáním počtu a zprav. i s určením zřetelovým] stopa, délková míra odpovídající zhruba délce chodidla, střevíc: bieše [kříž] veliký na dvanáste noh vz déli AnsVít 53a duodecim pedes; dvanádcte noh vzhlúb PasMuzA 273 duodecim pedum; bieše [studna] hluboká tisíci noh OtcB 108b mille…pedum; loket zeměměrný drží v sobě sedm noh našich aneb devět, ale vlastensky loket náš pól druhé nohi v sobě má ComestC 16b pedem et dimidium; zed byla na každé straně dvúdcát noh široká BiblOl Jdt 1,3 (dvúdcát stopějí nožných ~Lit, na dvadceti kročejí nožných ~Pad, na dvatcet šlépějí noh ~Praž) vicenorum pedum spatio; zed byla pět a sedmdesáte noh vztlúšti MartKronA 7a schůch; stromové sto noh zvýší AlexPovB 275b; dnes jedva na čtyři nohy má [Alexander] miesto v zemi BurleyMudrC 203a; decempeda (decempede rkp) desieti noh zdélí, decem pedum mensura SlovKlem 40b; puol druhé nohy zšíři PrávSasD 261a anderthalben fuss; hrob…sedm noh dlúhý a sedm noh hluboký PrávSasA 138b soben schu; ║ pedalis Nohy zdéli (z diely rkp) SlovOstřS 101 v délce jedné stopy

7. spec. metrická stopa, nejmenší jednotka básnického rytmu: pro jazyka vlastní řeč častokrát i jiné přijímajíce nohi, točíšto rozdielce řečené ProlBiblK 12b (3 ad Job: ~L) pedes; a druhdy jest i rým libý a nese sě zvuk sladký, od počtóv noh prostý ProlBiblK 12b (3 ad Job: ~L) numeris pedum solutis

8. ♦ kozie nohy arg. zlodějské klíče, paklíč: ti, již zlodějiem hotují klíčě, kozie nohy kují DesHrad 116b; klíče kozí nohy, ješto jich zloději užívají FljšPřísl 1,612 (Práva Kutnoh.). – Další doklady po r. 1500

9. Noha, -y m., Nohová, f. jm. osob.: Mareš Noha sartor TomekMíst 4,131 (1380); Margaretha… dicta Nohowa TomekMíst 3,78 (1405); Kříž, Noha, Kutěj… z těch vsí okolo Zviekova PoprRožmb 36b (1423)

Ad 1: za lat. crus stč. též kost, stehno: za tibia též holen. – Ad 2: za lat. planta stč. též chodidlo, plútva, úd. – Ad 5: za lat. pes montis stč. též počátek hory (GestaB 71b); za pila též peštál, pučka. – Ad 6: Podle Sedláčka (Míry 28) odpovídá stč. noha jako jednotka míry délce 0,2957 m

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


noha f. noha; ještě netvrd v nohy ještě neumí chodit; nohama tlačiti koho šlapat, dupat po někom; střevíc, stopa (míra rovnající se délce chodidla): stopa, jednotka básnického rytmu; kozie nohy zlodějské klíče, paklíč
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


noha f. = střevíc, stopa (míra) (1/3 metru)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).