neporušedlný | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

neporušedlný adj.; k porušedlný, porušiti

neporušitelný, nepodléhající zkáze, nepomíjející; [o bohu] nesmrtelný, věčný: neb svatých těla budú (bude rkp) bez nedostatku, nesmrtedlná a neporuẛedlna, netrpělivá, nehrubá, netěžká, jasná, křepká HusVýklS 54b (neporušená ~B); proměnili sú slávu neporuẛedlneho boha v podobenstvie obraza porušedlného člověka a ptáka HusVýklB 33b (neporušeného ~N, neporušitedlného ~M; R 1,23 incorruptibilis: var. v. neporušitedlný 2); coronam…incorruptam neporuſyedlnu HusTemp 40a (1 C 9,25: var. v. neporušený 3). – Srov. neporušený 3

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neporušedlný, adj., neporušitelný, unverweslich, unvergänglich: (ti) proměnili sú slávu neporušedlného boha v podobenstvie obraza porušedlného HusE. 1‚ 67.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


neporušedlný (pětislab.) adj. neporušitelný, nepomíjející
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


neporušedlný adj. = neporušitelný
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).