nepočest | StčS | GbSlov |

nepočest, -čsti f.; k počest

nečest, co snižuje čest, pohana, potupa: kázachu s velikú nepoczti přivésti jeho [Josefa kněží] NikodA 37b (nepoctivostí ~C, ~D) cum iniuria multa. – Srov. nepočstivost 2, nečest 4

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepočest, -čsti, fem., neuctivost, Unehrerbietigkeit; stsl. nepočьstь dedecus. — Kázachu s velikú nepoczti přivésti jeho Nikod. 37b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).