nepřěmohujúcí | StčS | GbSlov | MSS |

nepřěmohujúcí adj.; k přěmoci

nepřemožitelný, nepřekonatelný, nezdolný: hospodine všemohúcí…, jehožto moci a síly nižádný přěmoci nemóže, nebo jsi ty neprzyemohugyczye síly, jenžto činíš divy veliké JeronO 82b (~U, neprziehugyczie ~M, nepřemožené ~P) invictae. – Srov nepřěmožený 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nepřěmohujúcí, adj., nepřemožitelný, unüberwindlich: ty jsi neprzyemohugyczye síly ROlB. 82b; neprziehugyczie (sic) JeronMus. 46a (na místě shodném).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nepřěmohlý, nepřěmohujúcí, nepřěmožitedlný (šestislab.) adj. nepřemožitelný, nepřekonatelný, nezdolný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 4 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).