neotezvalý | StčS | MSS |

neotezvalý adj.; k otezvati

[o něčem hrozivém] neodvolatelný, neodvratný: já, hospodin, vyňal sem meč svuoj z jeho nožnic neodezwaly BiblDrážď Ez 21,5 (jenž nemóž odvolán býti ~Lit, ~Praž, neotvolaný ~Pad, nenavracije jeho ~Ol) gladium…irrevocabilem. – Srov. neotvolaný

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neotezvalý adj. (o něčem hrozivém) neodvolatelný, neodvratný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).