otezvati | StčS | MSS | ŠimekSlov |

otezvati, otzovu, otzóve pf. (ipf. otzývati, otzovovati); k zváti

1. koho (odkud) odvolat, povolat pryč: Neotzowy mne uprostřěd dnóv mých ŽaltWittb 101,25 (neutzoui ~GlosMuz, neodzovuj ~Pod, BiblLit, neotzývaj ŽaltKlem, neotvzývaj BiblDrážď, ~Ol, neotvolávaj ŽaltKap, aby neotvolal BiblPad, nepovolajž ~Praž) ne revoces; Jezukrista z mrtvých odezwaty BiblDrážď R 10,7 (odvolati ~Lit, ~Pad, povolá ~Praž) revocare

2. koho [odvedeného, vzdáleného] („zasě“ k komu) povolat, zavolat zpět někoho, zařídit něčí návrat: odzowu jě [Židy] z lidí a sberu z zemí nepřátel jich BiblDrážď Ez 39,27 (~Ol, ~Lit, otvedu ~Pad, přivedu ~Praž) reduxero; biskupy jaté i zahnalé odezwaty kázal [Julián] PasMuzA 389 (sezvati ~Tisk) revocari; ledva sě k tobě navracijemy. Protož, milý hospodine, rač [nás] k sobě otezwaty PasKlemA 186b (elipsa); mluvte k srdci jeruzalémského města, odzowte jě Pror Is 40,2 (odzowte…zasě BiblOl, ~Lit, přivolajte ~Pad, ~Praž) advocate (v obraze); ║ včerajší den, aby dnes byl, odezwati PovOl 277a přivolat zpět, vrátit

3. co [výrok, záměr] odvolat, vzít zpět: slóv svých neodezwal [Hospodin] BiblDrážď Is 31,2 (Pror, BiblOl, ~Lit, jest neotjal ~Pad, pod. ~Praž) non abstulit; nebť jest ještě neotezwano slovo božie BiblOl Tob 14,6 (jest…neodvoláno ~Lit, jest nevypadlo ~Pad, nepochybí ~Praž) non…excidit; svój úmysl odzowa MatHom 71; ║ odzowu zasě vězenie vaše…a vrátiti sě vám káži BiblDrážď Jr 29,14 (Pror, BiblOl, přivedu zasě ~Lit, ~Pad, ~Praž) reducam captivitatem zruším

4. (koho „zasě“) pozvat na oplátku, vybídnout k návštěvě na oplátku (někoho), oplatit pozvání (někomu): když činíš oběd…, neroď zváti přátel tvých…ani bohatcóv, ať by oni snad tebe neodezwali EvOl 298b (L 14,12: BiblPad, pod. ~Drážď, ~Ol, aby…nepozvali ~Lit, ať by…zase nezvali ~Praž) ne…reinvitent; nechtěj zváti bohatých, ješto by tě zasě opět odezwaly ŠtítSvátA 74b (srov. L 14,12); pozóve jeden druhého, aby potom i on jej odezwal ŠtítSvátA 204b; v svój čas ten host drahý [tj. Spasitel] takéť nás odzowe a budem s ním kvasiti věčně ŠtítSvátA 205a; ti [chudí] neodzowu zasě HusPostH 165b (srov. L 14,12)

Ad 2: za lat. reducere stč. též vrátiti, opět připrovoditi (BiblOl Gn 28,15), zase uvésti (BiblPad 2 Par 6,25); za revocare též navrátiti, zasě zavolati (SlovKlem 22b); za advocare též přizvati

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


otezvati, otzovu, -zóveš dok. (koho) povolat zpět, odvolat; (co) zrušit; (koho) pozvat na oplátku: když činíš oběd, nezov svých přátel, neboť by snad tě otezvali
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


otezvati, odezvati dok. = navzájem pozvati; odvolati
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).