neosěžitedlný | StčS | MSS |

neosěžitedlný adj., dolož. jen neosažitedlný; k osieci

1. [o bohu] nemající hranic, nekonečný, nesmírný: to ještě divné stalo se jest, že jest mnohem viece bylo v tom životě [P. Marie], než jest mohl zdržeti, nebo buoh nesmierný, neoſazitedlny ráčil býti v tom životě RokLukA 243a

2. [o božím řízení] nepostižitelný, nepochopitelný, nevyzpytatelný: kterak neoſažitedlnij jsou soudové tvoji [boží], podlé nichžto mstí JakPost 93b (srov. R 11,33). – Srov. neosáhlý

Srov. neosěžený

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


neosěžený, neosažený, neosěžitedlný, neosažitedlný (šestislab.) adj. neobsáhnutelný, neohraničitelný, neomezený; nepostižitelný, nevyzpytatelný
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).