nemocnost | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nemocnost, -i f.; k nemocný

1. nemohoucnost, slabost: nemocznoſt světa zvolil buoh, aby pohaněl mocnosti EvOl 103a (1 C 1,27: nemocné BiblLit, ~Pad, mdlé ~Drážď, ~Ol, což jest v světě mdlého ~Praž) infirma mundi; neb v nemoci neboli v nemocznoſti cnost netoliko dokoná se Čtver 46a in infirmitate; jakž móžeme, vedlé našie nemocnoſti také chválu dajme jemu HusSvátA 521a (nemožnosti ~TN, ~TP). – Srov. nemohlost 1

2. nemoc, neduživost: ona také nebyla bez žalosti pro milost jeho a bez těžké nemocznoſti TristS 180a (~B); jmějieše [žena] duch nemocznoſti desět let a osm EvBeneš 79a (L 13,11: var. v. němý7) infirmitatis

Srov. nemoc

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nemocnost, -i, fem.; hluž. njemócnosc Unvermögen, Machtlosigkeit. — Slabost, Schwäche: v nemoci neboli w nemocznoſtí cnost dokoná se Čtv. 46a; nemocznoſt světa infirma mundi EvOl. 103a (1. Kor. 1, 27). — Neduživost, Krankheit: ona také nebyla bez žalosti pro milost jeho a bez těžké nemocnosti Trist. str. 90.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nemocnost, -i f. nemohoucnost, slabost; nemoc, neduživost
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nemocnost f. = nemohoucnost, slabost, nemoc
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).