nemoci | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nemoci, -mohu, -móže ipf.; k moci

být nemocný, churavět, stonat: po poslu ona to zvěděsta [děti Soběslavovy], že jich otec velmi nemoze DalC 70,11 siech lach (var.: gar kranck were); nebo vidiechu znamenie, kteréžto činieše [Ježíš] nad těmi, kteřížto nemoziechu EvZimn 15a (J 6,2: nemáháchu BiblLit, nemocni biechu EvSeit, ~Víd, ~Ol, ~Beneš, BiblDrážď, ~Ol, ~Praž, pod. ~Pad, nad nemocnými EvKlem) qui infirmabantur; když jest byl [Ezechiáš] nemohl i zmohl z své nemoci BiblDrážď Is 38,9 (Pror, BiblOl, když jest byl nemocen ~Lit, ~Pad, když se byl roznemohl ~Praž) cum aegrotasset; že mi jest trn ranil nohu, protož tak silně nemohu BawEzop 2081; králík, jehožto syn nemozzieſſe BiblOl J 4,46 (nemocnieše EvBeneš, nemáháše BiblDrážď, ~Lit, nemocen bieše EvSeit, ~Víd, ~Ol, BiblPad, pod. ~Praž) infirmabatur; túžieše po ní [Amnon po Tamaře] tak, že nemožieẛe pro veliké milovánie jejie BiblLit 2 Rg 13,2 (var. v. nemáhati 2) ut…aegrotaret; elangwere nemoczi, nedužiti SlovOstřS 132; languescere nemoczi SlovOstřS 138; relanguere opět nemoczi SlovOstřS 146; ačť i na nohách velice nemohu ListářRožmb 1,200 (1436) mám nemocné nohy; bratří někteří a sestry častokrát zpijíce se nemohli sou od nezvyklých nápojův BřezKron 379. – Srov. nemáhati2, nemocněti

Za lat. infirmare stč. též býti mdel, mdléti; za aegrotare též stonati, trpěli nemoc (AlbRájA 70a). — Nemoci v platnosti slovesa s větným záporem v. moci

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nemoci, -mohu, -móžeš, impf. Nicht können; v. moci. — Nemocnu býti, krank sein: (lid) vidiechu znamenie, kteréžto činieše nad těmi, kteřížto nemoziechu infirmabantur EvZimn. 29 (Jan 6, 2); ona (dva synové) to zvěděsta, že jich otec velmi nemoze DalC. 118b; (králíkův) syn nemozieſſe infirmabatur Lit. Jan 4, 46, nemozieſe Koř. t.; že mi jest trn ranil nohu, protož tak silně nemohu Baw. 48b; když (král) jest byl nemohl aegrotasset Pr. Isa. 38, 9; tak že nemozyeſſe egrotaret MamA. 20a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nemoci, -mohu, -móžeš ned. být nemocen, churavět: velmi nemóže je těžce nemocen
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nemoci nedok. = býti nemocen
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).