nejěšutnost | StčS | GbSlov |

nejěšutnost, -i f.; k jěšutnost, nejěšutný

nicotnost, marnost, neužitečnost, jalovost: uši moji k negeſſytnoſty slovóm někdy jsem přikloňoval JeronM27a (k neužitečným slovóm ~P) verbis inutilibus; vanitas negeſſitnoſt MamUKA 36b; chci…tvú negeſſitnoſt bláznivú tobě světlejé oznámiti Budyš 10b. – Srov. nejěšutenstvie

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nejěšutnost, -i, fem., marnost, Eitelkeit: uši moji k negeſſytnoſty slovóm někdy, jsem přikloňoval JeronMus. 27a, ROlB. 49a; negeſſitnoſt vanitas MamA. 36b. Srov. jěšutnost a nejěšutenstvie.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 9 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).