nežit | StčS |

nežit, -a/-u m., řidčeji též nežid

1. těžko se hojící ohraničený zánět vnější tkáně (zpravidla hnisavý), nežit n. vřed n. bolák, popř. vyrážka: Lazar…nezytuow pln EvSeit 144b (L 16,20: ~Beneš, BiblLit, ~Pad, ~Praž, vřědóv EvVíd, BiblDrážď, ~Ol, pod. EvOl, nežitow vel vřědóv VýklKruml) ulceribus; i učinichu <sě> rány nadujících neżitow na lidech i na dobytčatách BiblCard Ex 9,10 (~Ol, ~Lit, vřědové pryskýřóv odýmavých ~Pad, vředové pryskýřóv opuchlých ~Praž) ulcera vesicarum turgentium; a on jě [Simeon červy] sobě kladieše v nezity OtcB 137a in…vulnere; ulcus vřěd,… hnis tabes habetur, pustula neštovice sit apostemaque nezyt KlarBohE 465 (De languoribus); a potom byli lidé ve všem Ejiptě plni nezzitow a neštovic MartKronA 14b vol eissen und platren; z rány nebo z nežita krev tekúci BřezSnářM 70b ex…ulcere; pakli…by měl mnoho nezitow BřezSnářM 72b apostemata; o nezytu, jenž slóve herispila [tj. erysipelas] LékRhaz 114; na rány neb neżity LékSalP 376a; přisadil jest [Pán] ten flastr k tomu nežitu, aby tak nemohl soběvolně a svobodně kysati ChelčSíť 109a (v obraze); netrpělivý jako nezyd neduotčivý mnoho utěží ran ChelčKap 236a; malanus, id est ulcus, vřed, nežitt SlovKlem 62a; kacířstvo jako nežity z těla vyřezati ArchČ 20,552 (1467) — synekdochicky: rani [satan] Joba neżitem najhorším odzpodnož až do těmene jeho BiblCard Job 2,7 (~Lit, ~Pad, ~Praž, vřědem ~Ol) ulcere vyrážkou; neżit najhorší na kolenú a na lýtkách BiblPraž Dt 28,35 (vředem ~Card, ~Ol, ~Lit, ~Pad) ulcere — spec.: o hlízách nebo nezydech jedovatých LékRhaz 102; o karbunkulovi, ohnivém nezydu, a protož slóve uhlík LékRhaz 121; herpes cingulus jestiť jedno plémě hlíz nebo nezytow lítých LékRhaz 142; neduh…jest s nezyty černými, smrdutými a bez strupóv a chrást a s malým svrabem LékSalM 372 ulceribus; o vlku a o tmícím nezytu na kterémž koli údu LékSalM 385 de…herpete; úraz jest smrtedlný…, když se k němu otok neb nezyt přivrže LékSalM 687 infirmitatis variae zhnisání; neżitum chrastavým LékSalP 376b; na neżity zrnaté a na pryskýře LékSalP 379a; bývají dětem neštovice nebo nežyty za ušima z rozličných barev, bielé, žluté, červené, černé, a ty jsú obyčejně smrtedlné LékŽen 84b jahelný nežit v. jahelný, leptavý nežit v. leptavý, lstivý nežit v. lstivý

2. med. [specifikováno adjektivem n. určením místním] chorobný novotvar vyznačující se zduřením tkáně (souborný název pro nádory, otoky, bulky, píštěle ap.): ktož jej [jitrocel] jie, spomáhá vnitřním nezitom a červené nemoci LékVodň 264b; colica latíně a česky třevnie dna, tať nemoc jest v zpodniem třevě, v tom bývá někdy nezit LékFrantA 29a; squinancia, to jest žába…, to jest nezith, v čas v hrdle a v čas vně na hrdle, ten v hrdle jest velmi nebezpečný a zadušuje člověka LékFrantA 57a; má li nezith na plíciech…, pakli jest nezith na játrách LékFrantA 70a; apostema slóve nezyt v žaludku LékKřišť 66b žaludeční vřed (?); někdy znamenává [kalná moč] nezyt nebo otok v střěvu, totižto v tom střěvu, ješto krmě od člověka jde LékMuz 8b; o hlíze neb nezytu talovatém na hlavě, jenžto slóve lupinara. …O hlíze neb nezytu netalovatém na hlavě neb na kuoži hlavně, a slóveť tvrdost, neb sval, neb fík… O nezytu v uočí LékSalM 203 de apostemate…de apostemate…de ophthalmia; o hlíze neb nezytu horkém neb studeném talovatém v uše neb vedlé ucha LékSalM 203 de apostemate; o nezytu pod jazykem LékSalM 204 de…apostemate; svinky neb krtice jsúť nezytowe neb otokové tvrdí,…jsú všecky bielé na počátku a tvrdé na dotčení,…některé mají měchýřek LékSalM 277 apostemata; o fíciech a nezytech a nádorciech v zadku:… nezytowe tudiež nemajíť špičky jakti fík, než mají otok obšírný, a z nich druhdy plóve mokrost tenká LékSalM 349 de… condilomatibus; každý nezyt neb otok rodí v tomto miestě [u vývodu konečníku] nezyt pronikavý aneb nepronikavý, ještoť slóve píšťal LékSalM 353 apostema… fistulam; lékařstvie při…nezytech píštělných LékSalM 384 fistulis; rak slóve otok neb nezyt tvrdý,…zarozujeť se obecně na ceckách neb na miestech žlázovitých, pod paží, v třieslech LékSalM 385 apostema; neżity plicné LékSalP 378b; asma záducha, nezit v chřípiech vel dušnost RostlPelp 13a; fistula nezit pod koží RostlPelp 13b; intercus vodná nemoc, vodné tele aut nežit, morbus ydropicus SlovKlem 57a vodnatelnost (?); třebule… neżity za uchem hojí, ješto slovú parocidy, to jest žlázy Rostl Muz I D 7,287 rakový nežit v. rakový, svinský nežit v. svinský

Srov. nežtovicě

Ad 1: za lat. ulcus stč. též nádor; za vesica též měchýř; srov. též měchýřek. – Ad 2: za lat. ophthalmia stč. též bělmo; za asthma též tipet

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).