nasva | StčS | GbSlov |

ˣnasva, -y f.; k nasvátnost (?)

duchovní přispění zemřelým: suffragium nasva, dic alphabetum z abeceda, invitatorium nazva KlarGlosA 2434 (De festis)

Slovo umělé, vzniklé podle GbSlov 2,506 ze slova nasvátnost, podle FljšKlar 2,355 z výrazu památka na svaté; podle B. Ryby zkratkou za na<pomáhanie> sva<tých>. — Za lat. suffragium stč. též orodovánie, pomoc, spomoc, spomoženie, zádušie, prosba za mrtvé (JakVikl 191a); srov. suffragium ein firbittende geystliche hulpe, gebete DiefGlos 565

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nasva: naſva suffragium Prešp. 2296 (DiefbGloss. suffragium hilffe, geistlich hilff); slovo umělé, nepochybně taková zkratka ze slova nasvátnost, jako pamat monimentum (v téže kapitole Prešp.) z památka.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).