nach | StčS | GbSlov |

nach, -a/-u m.

vzácná tkanina, zvl. zbarvená nachem, tj. nach, purpur; [bílý] kment: či nemohl <by> moci mieti [Ježíš], by chtěl byl zástupně jěti…se všú královskú ozdobú, pod nachem, v zlatéj koroně sada <s> sceptrem sědl na tróně LegUmučKl 113; rúcha přieliš na všěch mých lidech ot násěči i ot nachu veliké drahosti stáchu Vít 28b; kteřížto své domy mramorem okrašlují a své tělo v nachy a v drahé postavcě obláčie OtcB 152b (v zlatohlav ~C); vezmi… zlato, střiebro, mosaz a zlatohlav, nach a čatr…a bissum, to jest bielé plátno ejipské měkké ComestC 69b purpuram; dá jemu král Darius veliké dary a káže jej nachem odieti BiblOl 2 Esd 3,6 (~Lit, zlatohlavem ~Pad, pod. ~Praž) purpura; pod nachem ciesařským uzlatitým ZrcSpasK 32; item cappa de nach rubea sine subductura InvBřevn 294; item secundus nach in rubeo continens aves aureas SSL (InventViti 43; 1387); i dáno jest jie [nevěstě], aby sě přikryla nachem stkvúcím a světlým BiblPad Ap 19,8 (plátnem ~Drážď, camlat ~Ol, kment ~Praž) byssino; bissus varia najbělejší nach rozličný MamKapR 80b (Ez 27,7: plátno rozličné bielé BiblOl, ~Pad, kment rozličný ~Lit, ~Praž); v. nachový. – Srov. násěč²

Většinou jde o honosný purpurový šat (hoc verbo ‚purpura‘ intelliguntur omnes vestes, preciose nimis ultra statum HusBetl 4,202). Z neznalosti drahých cizokrajných látek překládá se takto i lat. byssus ‚kment‘ (srov. protož položil sem bielé plátno, latině stojí bissus, a … my ho česky neumieme jmenovati HusPostH 111a). – Za lat. purpura stč. též pavlač, pavlaka, črvený postavec (MamVíd 146b), králový postavec (BiblOl 1 Mach 8,14); za byssus též aksamit, kolč, čatr bielý (ComestC 74a), len biely (MamVíd 125a), povlaka bielá (MamVíd 132a), drahé rúcho (EvOl 227b)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nach, -a, -u, masc., Purpur. — Dětátko nachem oděné Vít. 90b; rúcha… ot nachu t. 28b. Aby sě přioděl nachem stkvúcím byssino splendenti Koř. Zjěv. 19, 8, Br. tamt.: w kment čistý a stkvaucí. Velebnosti královské, točíš nach a žezl jemu dávali (židé Ježíši) Kruml. 48b; pod nachem ciesařským t. 32a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).