nóšě | StčS | MSS |

nóšě, f.; k nositi

1. co je nošeno, břemeno, náklad: všěcka chvála světa tohoto omylná a ješitná jest, břiemě přěhořké a nuoſſye těžká JeronM 37a sarcina; složiv tuto jistú nuoſſy [tj, slávu světa] Jeronymus přěsvatý s sebe JeronM 37a sarcinam; těžké nám nastává břiemě, těžká nuoſſye JeronM 70b sarcina; Masa břiemě nebo noſſe nebo přijetie; Masaa obtěžuje jeho nebo přijětie nebo noſſe jeho nebo únosek VýklHebrL 212b assumptio

2. nóšě, nóš pl. f. nosítka, přenosné lůžko: vstaň, a vezma své nuoſſye, chodiž BiblDrážď Mc 2,9 (svá nosidla ~Ol, lože své ~Lit, ~Pad, ~Praž) grabatum; inhed on [nemocný] vstav, vzdvih na sě noſſye, pojide přěde všemi BiblDrážď Mc 2,12 (lože ~Ol a ost.) grabato

3. nosidlo (k přenášení nějakého materiálu ap.); [menších rozměrů] mísa, ošatka, koš: apoforetum… est vas planum ad ferendum poma Nuoſſe VodňLact B7a; gestorium… Nuoſſe VodňLact K4a; vlož [rtuť] na nuſſy čistú rúchú a nech ji tak ležeti dobře přikryje AlchAnt 8a

Srov. nosidlo

Ad 1: za lat. sarcina stč. též nával, obtieženie, súm, tlumok, uzel. – Ad 2: za lat. grabatum stč. též otpočivadlo. – Ad 3: srov. nč. nůše

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nóšě, f. co je nošeno, břemeno, náklad; nosítka, přenosné lůžko
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).