následník | StčS | MSS |

následník, -a m.; k následný, následniti

1. pronásledovatel, stíhatel, honec: insecutor naſlednik, insecucio následovánie SlovKlem 56b

2. (čí) následovník, stoupenec, napodobitel; [boží] vyznavač: svatému biskupu, naſlednyku božiemu (buo- rkp) PasKlemA 221b (následovníkovi ~MuzA, ~Tisk, pod. ~Kal) discipulo; jestli že král nebeský svým naſlednykom králevství slibuje věčné Frant 18b imitatoribus; chtie liť býti [kněží] náſledṅici tvoji [Krista], věrní učedlníci Budyš 27b; tu moc dal Pán náš Petru i každému apoštolu i jich potom učedlníku a v životě náſledṅiku Budyš 71a; sectatorem naſlednika MamKapR 139b (Tt 2,14: lid vzácný, následovný dobrých skutkóv BiblOl, ~Lit, ~Pad, ješto by následoval ~Praž, následující EvOl) Srov. následovník

Ad 1: za lat. insecutor stč. též honec

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


následník m.; následnicě, f. následovník, stoupenec, vyznavač; následovnice, stoupenkyně, vyznavačka
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).