nápiknos | StčS |

nápiknos indecl. adj.; k piknosý

poněkud piknosý, mající nos trochu deformovaný (nahoru zdvižený nebo ploský?): ten [Vachek] jest pravil, že jsú lúpežníci: najprv Václav, tlustý, ostarožný, napiknoſſ PoprRožmb 18b. – Srov. pik

K tvaroslovné podobě viz Zubatý, Studie 1/1, 214; význam ‚naťuknutý, tedy tupý nos‘ Janko, Machalův sborník 1925, 337

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).