milovati | ESSČ | GbSlov |

milovati, -uju, -uje ipf.

k milý

1. koho, čeho, koho, co milovat, mít rád

2. koho, co, čeho, s inf. mít v oblibě

3. koho, co vážit si, ctít

4. koho, čeho, koho, co toužit, dychtit po někom n. něčem

5. co horlivě usilovat o něco

Sr. kochati, ľúbiti, náviděti, pomilovati, přěmilovati, rozmilovati, zamilovati

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 24. 3. 2023).

 


milovati, -uju, -uješ, impftiv., lieben; stsl. milovati misereri. — Ač tak přěbýváš, by mohl tebe kto mylouati Túl. 24b Ktož myluge nepravedlnost diligit ŽWittb. 10, 6, miluge zlost ŽKlem. tamt. Ani myluy činiecích nepravedlnost neque zelaveris ŽWittb. 36, 1. Když sě sbéřeta, ješto sě tělesně mylugeta, bývá při nich oplzlost Štít. ř 95a. Hoj mylugyuczym tebe abundantia diligentibus te ŽWittb. 121, 6. Vítaj kráľu…, všěch kajúcích miluiuci Kunh. 146b. — myluge æmulatur MamA. 21b. mylowal jest zelatus est t. 37b; — která… mil̇uge Kruml. 392b; milyy jě ama Brig. 19a (-yy omylem m. -uj).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).