kost | ESSČ | GbSlov |

kost, -i f.

1. jaká (stehenní ap.), čeho (stehna ap.) kost, pevná výztuž nějakého údu, orgánu n. části těla; jelenie kost v. jelení, osie kost v. osí, vidličná kost v. vidličný ap.

až do kosti až na kost

2. předmět podobný kosti materiálem, barvou ap.; slonová kost v. slonový

3. med. chorobný novotvar vyznačující se tvrdým zduřením tkáně; dávnie kost v. dávní², návná kost v. návný

4. v pl. ostatky, pozůstatky z mrtvého těla; kosti svatých, svaté kosti relikvie, „ostatci“

5. končetina, úd, hnát; pl. tělo; meton. člověk

6. hrací kostka

Dolož. též jako vl. jm. osobní (m.) a místní (f.). Sr. hnát, kel, ost

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 24. 3. 2023).

 


kost, -a/-u m.

též kostus, -ta/-tu m.

ojed. též kostl, -a/-u m.

k lat. costus

bot. kořen chrpovníku lopuchového (Saussurea costus) užívaný v lékařství

Dolož. též jako citátové slovo (costen, kosten, kostum)

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 24. 3. 2023).

 


1. kost, -a, -u, masc., a matením s kost 2. také fem., rostlina toho jména, Kostwurz, lat. costus. — koſtl (m. kost) costus Prešp. 819 v kap. De radicibus. Maž… olejem bobkovým nebo olejem z koſtu Rhas. 179. — koſt gelenye os de corde cervi RostlD. 91a, jelenie kost; vezmi… koſt srdce jelenieho a to každého (koření) puol kventinu Chir. 261a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


2. kost, -i, fem., Bein, Knochen; stsl. kostь os. — koſti mé ossa ŽWittb. 21, 15, ŽKlem. 41, 11. Nenie míra koſtem mým ossibus meis ŽWittb. 37, 4, nenie pokoje koſtem mým ŽKlem. tamt., koſtmi a žilami svázal si mě ossibus t. 143a. koſtij umrlcových Krist. 83b. Rozsěji koſti ossa MamA. 20b; koſti nezetřete v ňem os t. 31a. — koſt os Prešp. 247, BohFl. 405; v jich koſti Kruml. 351a. — koſt, jenž slove kolkowa Sal. 745, kost kólková, Keilbein; ſlonowa koſt robur BohFl. 106, slonová kost. — To ť koſſty nové jmáte DivVít A. 13, t. j. kosti = kostky, srv. nč.: hráti v kostě (v kosti) Jg. Jm. místní: in Kosth TomZ. 1382 h 167, mons na Kosty UrbE. 231.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).