jelení | ESSČ | GbSlov |

jelení adj.

k jelen

1. jelení, (ve funkci gen.) jelena

2. (o loji, trusu ap.) jelení, vlastní jelenům, zvl. z jelena pocházející

3. (o místě) obývaný jeleny

4. (jako součást názvu rostliny) připomínající část jeleního těla n. okusovaný jelenem

bot. jelení jazyk rostlina s podlouhlými žilnatými listy, zvl. jelení jazyk

bot. jelenie kořenie, jelení kořen rostlina vysokého vzrůstu, smldník jelení, divizna

bot. jelení roh rostlina s listy ve tvaru jeleního paroží, vranožka

bot. jelenie hubka choroš

5. med. jelenie krópě nemoc projevující se mj. strupovitostí kůže na hlavě a otokem hlavy

Dolož. též jako vl. jm. místní (n.) Jelenie. Sr. jelenový, smldník, smldovník, ptačie hniezdo s. v. hniezdo

Autor: Jana Zdeňková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.24, citován stav ze dne 24. 5. 2024).

 


jelení, adj. z jelen, Hirsch-, — Kolúchovi gelenyemu hinnulo cervorum Ol. Cant. 2, 9, Lit. tamt.; kolúchovi geleṅíemu HusŠal. 46a. Nohy mé jako gielenye tamquam cervorum ŽWittb. 17, 34. Chvátiv sě (sledník) stopy gelenye tiehne se p(o niej) neleně AlxH.9, 27; stopy sě gelenye chopě AlxV. 2316. — ielenye gora Reg. 1, 1241, Jelenie gora, jm. hory. Jelení jazyk, kořen, roh atd., jm. rostlin, v. jazyk atd. Jm. místní Jelenie, neutr.: pan Jan z Gelenijeho KolB. 22b (1511).
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).