jady | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

jady adv.

dolož. jen jadyž adv.

dolož. též jadyžto adv.

1. relat. kudy, kterou cestou

jadyž – tady, jadyžto – tady, jadyž – tahdy kudy – tudy

2. relat. jak, jakým způsobem

Dolož. jen v Alx a v nejstarších legendách. K vývoji adv. sr. J. Bauer, Vývoj českého souvětí, Praha 1960, s. 218n. Sr. kady, kudy, tahdy

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 1. 4. 2023).

 


jady, -že jadyže, jadyž, -to jadyžto, conj., kady, kterou cestou, welches Weges; ja- z býv. jē-, zdloužením ze kmene zájm. je-. — Bera sě (Alexander), iadyſto ho v(ódcě) vedú AlxH. 9, 24. Noe na bocě korába učinil dvércě, yadyz by všel do korábi všeliký národ Krist. 103b. Běžav… na moře, iadys ni cěsty ni sledu, kdež neznati, kto kam jedú JidDrk. 95. jady-tady, kady-tady: iadis v zem(i byla) cěsta, tahdy vzežhú (vsi) i města AlxH. 9, l; iadys (obr) šel, tady piršě přěd ním běhal preč ľud siršě AlxB. 4, 42; by j’ho (Jidášova) dušě nešla tady, iadys slovem zlé prorady v cělovániú dal znamenie ApŠ. 57.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


jady, jadyž(e), jadyž, jadyže, jadyžto adv. kde, kam, kudy; jady – tady kam – tam, kudy – tudy
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


jady(ž), jady, jadyž adv. = kudy
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).