jězě | ESSČ | GbSlov |

jězě, f.

též jězi, f.

sr. stsl. jędza, jęza

1. čarodějnice, ježibaba, zlostná, zlá žena s nadpřirozenými schopnostmi

2. stvoření s ženskou tváří a zvířecím tělem

K 1: jen slovníkové doklady. Sr. jězěnka a E. Michálek, česká slovní zásoba v Klaretových slovnících, s. 69

K 2: sr. lamie, plachý 4, samojěd; nelze vyloučit motivační vliv slovesa (n. motivaci slovesem) jiesti

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.18, citován stav ze dne 20. 10. 2021).

 


jězě, -ě, fem., báječná zlá bytost ženská, lamia. — geze *pereda, dea bohyně Prešp. 26 v kap. de deo; geze *perereda Veleš.; gyeze lamia MamD. 310b. — Snad z jěd-, srov. jědati sě, jědovati sě = zlobiti se, jěditi = drásati, drážditi, stsl. jadьno cauter, jaždati sę cautere uti, — a dále jězěnka, jězinka.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).