hodovati | ESSČ | GbSlov |

hodovati, -uju, -uje ipf.

k hod

1. co oslavovat, slavit

2. hodovat, pořádat hody n. účastnit se hodů

3. s kým společně stolovat, společně jíst a pít

4. jak („stkvostně“ ap.) trávit (nadměrně) čas hodováním, oddávat se hodování

5. relig. s kým (Kristem) duchovně hodovat, tj. přijímat tělo a krev Kristovu

6. v čem kochat se něčím, těšit se

Sr. kvasiti, pohodovati, pokvasiti

Autor: Kateřina Voleková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.22, citován stav ze dne 30. 5. 2023).

 


hodovati, -uju, -uješ, impftiv., schmausen. — Praví hodowati budú iusti epulentur ŽKlem. 67, 4. Jen ty (panny) s ženichem hodovat vejdú, ješto atd. Štít. ř. 231a. Konšelé nemají na obecní groš hodowati Pr. pr. 246. Krmieše sě neb hodowaſſe slavně epulabatur Veleš. Že ť sě čas blíží k tomu, hodowawſſe jíti domu Jid. 142.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).