desátník | ESSČ | GbSlov | MSS |

desátník v. desětník

Autor: Kateřina Rysová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 3. 12. 2022).

 


desětník, -a m.

desietník, -a m.

k desět

pozd. též desátník, -a m.

k desátý

1. bibl. držitel soudní a policejní moci ustanovený nad deseti příslušníky izraelského společenství

2. velitel ozbrojeného útvaru o deseti mužích

3. jen desátníkkdo vybírá „desátek“

4. mont. dohlížitel nad desetinou horního díla

Sr. setník, patdesátník

Autor: Barbora Chybová, Kateřina Rysová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 3. 12. 2022).

 


desětník, -a/-u m.

desietník, -a/-u m.

k desět

pozd. též desátník, -a/-u m.

k desátý

denár, peníz mající platnost deseti menších mincí

Autor: Barbora Chybová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.21, citován stav ze dne 3. 12. 2022).

 


desátník, -a, masc.: ustanovil… setníky a deſatniky centuriones et decanos Pr. Ex. 18, 25, t. Deut. 1, 15, deſátníky Br. tamt.; srov. desietník. — deſatnik decima Veleš. jest omyl m. desátek, v. t.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


desietník, desětník, desátník m. desátník
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).