chuknúti | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

chuknúti, -nu, -ne pf.

sr. chúkati

na koho dýchnout, fouknout, slyšitelně vydechnout

Sr. dchnúti

Autor: Barbora Chybová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.19, citován stav ze dne 17. 1. 2022).

 


chuknúti, -nu, -neš, pftiv., dechnouti, hauchen; z chuk, v. t. — Ježíš na ně chukl k nim řka: Přijměte ducha svatého Krist. 110a. Tu j’ svátost (svěcení kněžstva) Kristus ustavil tehdy, když jako chukl na apostoly řka: Přijměte ducha svatého Štít. uč. 125a. — Chučeno na ň z konopí Smil. Přísl. 1, 845, = jest oběšen.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


chuknúti, -nu, -neš dok. dechnout, dýchnout
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


chuknúti dok. = dýchnouti (na koho)
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 2 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).